Hoppa till innehållet
Foto: Emma Bergström Wuolo
Åsa Bjuhr, utbildningsledare, vid Luleå tekniska universitet. Foto: Emma Bergström Wuolo Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hög kvalitet på lärarutbildningar

Publicerad: 2 februari 2021

Två utbildningar med grundlärarexamen har fått omdömet hög kvalitet av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Vid en översyn visade det sig att kursplanerna behövde förtydligas.
– Vi hade med det i kurserna redan, men vi behövde skriva in det, säger Åsa Bjuhr, utbildningsledare vid Luleå tekniska universitet.

Det var 2018 och 2019 som UKÄ genomförde utvärdering av grundlärarexamen och förskollärarexamen vid 68 utbildningar i Sverige.
För Luleå tekniska universitets del handlade det om grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 och grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6, båda är distansutbildningar.
– Det visade sig att vi behövde tydliggöra i våra dokument, det som redan fanns med på klassrumsnivå, säger Åsa Bjuhr, lektor, som då var lärare, men i dag är utbildningsledare.

Slutförd utvärdering

Under 2019 arbetade lärare, huvudutbildningsledare och utbildningsledare med att skriva in de delar som inte framgick i kursplanerna.
– Den röda tråden mellan målnivå, innehåll, lärandeaktiviter och examinationer behövde förtydligas. Detsamma gällde studiehandledningarna. Det handlade främst om metodik och ämnesdidaktik.
UKÄ har nu slutfört utvärderingen grundlärarutbildningarna.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Även om det inte pågår någon granskning så fortsätter utvecklingsarbetet av de två programmen, poängterar Åsa Bjuhr.
– Vi ser kontinuerligt över var vi kan förbättra ytterligare och i det arbetet har vi med oss kursutvärderingarna som studenterna gör. Vi tittar bland annat på progression och arbetsbörda, som man gör på alla utbildningar.

Taggar