Hoppa till innehållet

Miljonbidrag till forskning om läsfrämjande

Publicerad: 25 november 2022

Hur kan lärare främja elevers läsengagemang och läskompetens? Det vill forskare inom pedagogik ta reda på i nära samarbete med lärare i Piteå kommun. Projektet Läskraft har fått beviljat bidrag från Skolforskningsinstitutet på totalt 4,5 miljoner kronor fördelat över tre år.

Syftet med Läskraft är att genom aktionsforskning identifiera framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder för att stärka elevers engagemang för skönlitterär läsning och främja läskompetens i svenska och svenska som andraspråk i grund- och gymnasieskolan.

– Att stärka elevers läsengagemang och läskompetens har stor betydelse för elevers lärande nu och i framtiden, men även för utbildnings- och samhällssystemet i stort. Ytterst är det en demokratifråga, då god läsförmåga krävs för att kunna delta i det demokratiska samtalet, säger Ulrika Bergmark, professor vid Luleå tekniska universitet och projektledare för Läskraft.

Utgår från utmaningar i undervisning

Projektet är utformat i samverkan mellan lärare och forskare i ett nätverk och utgår från utmaningar som lärare identifierat i undervisningen. Totalt kommer 15 lärare från Piteå kommun att delta projektet, indelade i tre aktionsforskningsgrupper: F–3, 4–9 och gymnasiet. Inom grupperna arbetar lärarna med att identifiera och pröva framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder för att stärka elevers läsengagemang och läskompetens. 15 klasser deltar, vilket innebär totalt omkring 375 elever.

Forskarna samlar in data inom aktionsforskningsgrupperna, bland annat genom skriftliga reflektioner från elever och lärare, samtal i fokusgrupper och elevproducerat material.
I samverkan mellan forskare och lärare analyseras underlaget.

– Vi hoppas att vi ska se resultat av att lärare är med och driver utvecklingen i praktiknära forskning, tillsammans med eleverna. Det här är ett samverkansprojekt mellan universitet och skola där lärare gör en viktig insats tillsammans med forskare, säger Ulrika Bergmark.

Om projektet

Namn: Läskraft: Framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder för att främja elevers läsengagemang och läskompetens.
Projekttid: 1 januari 2023 – 31 december 2025.

Medverkande forskare:
Ulrika Bergmark, professor, Luleå tekniska universitet.
Maria Löfgren, universitetslektor, Umeå universitet.
Lena Manderstedt, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.
Annbritt Palo, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Ansvariga lärare:
Charlotta Melander, Strömbackaskolan.
Linda Wikström, Språkslussen.
Maria Karlsson, Backgårdsskolan.

Finansiering: Skolforskningsinstitutet.