Hoppa till innehållet

Verksamhetsnära forskarskola invigd

Publicerad: 25 januari 2019

Luleå tekniska universitets nya forskarskola PROFS (praktiknära forskning i skolan) invigdes på Vetenskapens hus under fredagen. Syftet med satsningen är att säkerställa universitetets vetenskapliga kompetens i nära samarbete med skolorna i regionen.

– Det känns så klart väldigt bra att vi nu är igång på riktigt, efter att ha planerat under hela hösten. Vi tjuvstartade den första kursen redan förra veckan och det känns redan som en stor förmån att få följa denna grupp under utbildningen, säger Stefan Lundström som tillsammans med Susanne Westman är föreståndare för forskarskolan.

Stärker både forskning och lärarutbildning

Stefan Lundström känner sig övertygad om att den nystartade forskarskolan kommer stärka universitetets skolforskning men också lärarutbildningarna.

– Att vi får möjlighet att genomföra utbildningen i form av en forskarskola skapar förutsättningar för att bygga såväl nationella som internationella nätverk. Forskarskolans verksamhet har redan uppmärksammats av andra lärosäten och Luleå tekniska universitet blir därmed en viktig aktör inom den praktiknära skolforskningen, säger Stefan och fortsätter.

– Doktorandernas forskning kommer att ge direkta avtryck i lärarutbildningen på flera sätt. Den kunskap som de själva utvecklar kommer att användas inom lärarutbildningens undervisning, och de forskningsresultat som de får fram räknar vi med kommer att påverka utbildningens vetenskapliga grund på lång sikt, berättar Stefan Lundström och understryker vikten av att forskarskolan bedrivs i samarbete med Region Norrbotten samt Bodens och Luleå kommun.

Viktig länk i samarbetet

– Vi kan inte driva en lärarutbildning utan att samverka med det omgivande samhället och doktoranderna kommer att bli en viktig länk i detta samarbete. De kommer genom samarbetet att ta med sig rykande färska erfarenheter från skolverksamheterna till forskningsmiljön och bidrar i sin tur med vetenskapliga perspektiv ute i kommunerna.

Magnus Åkerlund, skolchef på Bodens kommun, ser forskarskolan som ett led i att säkra försörjningen av kompetenta lärare

– Vi vill att lärarna som utbildas vid universitetet har en god kompetens och ett vetenskapligt perspektiv när de kommer och jobbar hos oss. En stärkt forskningsmiljö på Luleå tekniska universitet bidrar till kompetens- och skolutveckling i kommunerna och på det sättet är vi med och säkrar barns- och elevers skolgång i Norrbotten.

Naturlig kontakt med skolorna

Forskarskolan har knutit till sig åtta doktorander fördelade på alla forskningsämnen med koppling till universitetets lärarutbildningar. En av dem är Denise Danielsson från Luleå, som ser stora fördelar med att forskarskolan har ett så nära samarbete med skolorna i regionen.

– Det gör att vi får en naturlig kontakt med lärare och elever. Forskarskolan gör det också enklare för oss att knyta våra projekt direkt till verksamheten på skolorna. En annan stor fördel är att alla doktorander är i samma stadie i forskningsprocessen och kan vara till stöd för varandra. Dessutom breddas vår kompetens och input i och med att vi är spridda över olika forskningsämnen.

Taggar