Hoppa till innehållet
lärarutbyte LTU
Lärarutbytet mellan universitetet i Luleå och Amity University i Indien har pågått i sju år. Dr. Pankaj Kumar Malik, lektor i fysioterapi vid det indiska universitetet gör sitt första besök i Luleå under några veckor i maj. Anita Melander-Wikman, lektor i fysioterapi, vid Luleå tekniska universitet, har bland annat föreläst om e-hälsa när hon besökt Indien.

Svensk e-hälsa sprids till Indien

Publicerad: 15 maj 2014

Kunskaper om rehabilitering och sjukvård med hjälp av it-teknik, så kallad e-hälsa, som utvecklats vid Luleå tekniska universitet sprids till Indien.
Det sker inom ramen för ett flerårigt lärarutbyte med Amity University i Indien.
– Det kan bli så att vi startar ett projekt med e-hälsa i någon form, säger Dr. Pankaj Kumar Malik, lektor i fysioterapi vid det indiska universitetet.

Tillsammans med Dr. Milan Anand, lektor, besöker han just nu Institutionen för hälsovetenskap vid universitet i Luleå.

De håller bland annat föreläsningar för studenter på institutionens program.

Pankaj Kumar Malik är specialiserad på så kallad samhällsbaserad rehabilitering (Community Based Rehabilitation), som är inriktad på att förbättra livskvaliteten för exempelvis funktionshindrade och deras familjer.

Har små resurser

– Det är en typ av rehabilitering insatser som är  vanlig i utvecklingsländer, och som inte är sjukhusberoende, säger han.

– Vi har små resurser så jag tror att e-hälsa kan vara intressant för oss.

Lärarutbytet mellan Luleå tekniska universitet och Amity University har pågått i sju år med finansiering från utbytesprogrammet Linneus Palme.

En av de lärare som besökt det indiska universitetet är Anita Melander-Wikman, lektor i fysioterapi.

– Jag har bland annat föreläst om e-hälsa när jag varit där, säger hon.

Studentutbyte nästa steg

Syftet med lärarutbytet är att dela kunskaper och erfarenheter som kan vara utvecklande för båda parter, både när det gäller undervisning och forskning.

Tanken är att utbytet längre fram ska utvidgas till att omfatta även studenter.

– Det är viktigt för oss att ha samarbete med ett respekterat internationellt universitet som vi kan lita på och som kan ta emot studenter från oss, säger Anita Melander-Wikman.

– För det första dagens studenter frågar sig när de tittar på en utbildning är om det går att göra en del av studierna utomlands, säger hon.