Hoppa till innehållet
Lars_Nyberg2_1.jpg
Professor Lars Nyberg. Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fysioterapistudie rankas topp 15 i världen

Publicerad: 20 oktober 2014

Professor Lars Nyberg är medförfattare till en artikel inom fysioterapi som är rankad som en av de 15 mest betydelsefulla genom tiderna. Artiklarna som topprankats anses ha stor betydelse för utvecklingen av fysioterapi.

– Det känns mycket angenämt för mig och forskargruppen, men det största värdet av utnämningen är att vår forskargrupps linje om behov och möjligheter för rehabilitering och träning även för de allra äldsta och sköraste, som vi kämpat i motvind för, erkänns. Och att fysioterapi vid Luleå tekniska universitet sannerligen kommer på världskartan, säger Lars Nyberg.

Viktig kunskapsbas

Det är PEDro, Physiotherapy Evidence Database, som idag, 20 oktober, offentliggjorde listan. PEDro omfattar över 22 000 originalstudier och översikter relaterat till fysioterapi och spelar en betydande roll som fysioterapeutisk kunskapsbas. Den är även uppmärksammad inom andra discipliner.

Databasen skapades på initiativ av australiensiska fysioterapiförbundet och är nu associerat till WCPT, världsorganisationen i fysioterapi. Utnämningen av de 15 mest betydelsefulla studierna sker i samband med PEDros 15-årsjubileum i år och urvalet har skett genom nomineringar och en internationell expertkommitté.

Motivet till rankingen, av den studie som Lars Nyberg medverkar i, och som är den enda topprankade studien från Sverige, är att studien är den första som utvärderar intensiv fysisk träning för äldre personer i särskilt boende med påtaglig fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.

Studien är en del av ett mångårigt forskningsprogram för att utveckla rehabilitering och vård för de allra äldsta och sköraste personerna, ett fokus som varit näst intill unikt i världen. Studien behandlar intensiv träning av styrka, gång och balans samt proteintillskott hos sköra äldre personer som bodde på servicehus. I studien deltog 191 personer vid nio servicehus som slumpmässigt fördelades till tre månaders träning eller social aktivitet respektive proteintillskott eller placebo.

Öppnar nya möjligheter inom äldrevården

Resultaten ledde till bättre balans, styrka och gångförmåga medan proteintillskottet inte hade någon effekt utöver träningen. Uppföljande studier har visat att träningen lett till större självständighet i dagliga aktiviteter, lägre risk för fall och skada, samt att träningen upplevdes mycket positivt.

– Betydelsen av studien är mycket stor då synen på rehabiliteringspotential och träningsförutsättningar varit negativa för den äldsta och sköraste delen av befolkningen. Det öppnar möjligheter för en mycket mer aktiv äldrevård som tar till vara de äldre personernas resurser och möjligheter, säger Lars Nyberg.

I offentliggörandet från PEDro finns också en intervju med förste författaren Erik Rosendahl (Umeå universitet), den förste doktorand fram till doktorsexamen Lars Nyberg varit huvudhandledare till, och han var även forskarssistent vid Luleå tekniska universitet under några år. Bland författarna finns också Nina Lindelöf som var doktorand på LTU och disputerade 2008.

Kontakt

Lars Nyberg

Lars Nyberg, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493926
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik