Hoppa till innehållet
sjuksköterskeprogrammet LTU
Glada och stolta. Lärare och andra som arbetar med sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet firade omdömet från Universitetskanslersämbetet med tårta. På bilden syns några av dem. I den bakre raden från vänster står Åsa Nilsson, Birgitta Lindberg, Anette Johansson, Gunhild Glanberg Persson, Inger Lindberg och Johanna Sundbaum. Framför dem är Eva Lindgren, Åsa Engström och Malin Olsson.

Hög kvalitet på sjuksköterskeutbildning

Publicerad: 19 februari 2014

Kvaliteten på sjuksköterskeutbildningarna vid Luleå tekniska universitet ligger på hög nivå.
Både sjuksköterskeexamen (yrkesexamen) och kandidatexamen i omvårdnad får det samlade omdömet hög kvalitet i en ny utvärdering som gjorts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Ett av delmålen som utvärderats för sjuksköterskeexamen får omdömet mycket hög kvalitet.

Inger  Lindberg LTU
Inger Lindberg, utbildningsledare vid sjuksköterskeprogrammet:

Inger Lindberg, utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet, är glad över resultatet, men hon är inte förvånad.

-Vi har arbetat under lång tid med kvalitetsutveckling i sjuksköterskeutbildningen så att den motsvarar UKÄ:s krav för både yrkesexamen och kandidatexamen, säger hon.

-Detta arbete har skett och sker kontinuerligt i lärarlag samt programråd tillsammans med företrädare för vårdverksamhet och studenter, säger Inger Lindberg.

Universitetskanslersämbetets nya utvärdering presenterades onsdagen den 19 februari. UKÄ har kontrollerat uppfyllelsen av examensamål för 24 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och för 25 utbildningar som leder till kandidatexamen inom omvårdnad samt omvårdnads- och vårdvetenskap.

Av de 49 utbildningarna får 40 omdömet hög kvalitet, två får omdömet mycket hög kvalitet, sju har bristande kvalitet.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet är det största programmet vid Institutionen för hälsovetenskap. 80 studenter per termin antas till programmet.