Hoppa till innehållet
förlossningskonferens
Inger Lindbergs och Åsa Engströms forskning om mammors erfarenhet av intensivvård efter komplicerade förlossningar väckte stort intresse.

Internationellt intresse för förlossningsforskning

Publicerad: 10 april 2014

Forskningsresultat från Luleå tekniska universitet väckte stort intresse vid en internationell konferens om förlossningsvård i Bryssel den 9-10 april.
Åsa Engström och Inger Lindberg, biträdande professorer vid Institutionen för hälsovetenskap presenterade bland annat sin studie om mammors erfarenhet av intensivvård efter en komplicerad förlossning.

– De kopierade artiklarna om studien tog slut inom några minuter, säger Åsa Engström.

Konferensen Optimising childbirth across Europe ägde hade deltagare från 28 länder, bland annat i Europa, men även från Japan, Australien och USA.

Under den första konferensdagen hade Luleåforskarna en så kallad posterpresentation av sin forskning.

Dagen eferåt presenterades forskningsrapporten muntligen av Åsa Engström.

Samma dag höll Inger Lindberg en muntlig presentation av sin och kollegans forskningsstudie om pappors erfarenhet av vården i samband med komplicerade förlossningar.

Pappor utsätts för en stor psykisk påfrestning vid förlossningar som leder till att mamman måste vårdas på intensivvårdsavdelning, visar forskningsstudien.