Hoppa till innehållet

Låtsaspatienter kan ersätta praktik

Publicerad: 31 mars 2014

Att hitta VFU-platser (praktik) för studenterna är ett problem för många vårdutbildningar i Sverige.
Nu visar studier i Australien på fysioterapi-utbildningar att en del av VFU-perioden kan ersättas med träning på låtsaspatienter, aktörer som lärt sig spela speciella åkommor.

Peter Michelsson LTU
Att hitta VFU-platser är ett återkommande problem för alla vårdutbildningarna, säger Peter Michaelsson, huvudutbildningsledare.

-Upplägget och tanken är väldigt bra, vi ska fundera på om det här kan vara något för oss att satsa på, säger Peter Michaelson, huvudutbildningsledare vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

-Det är ett återkommande dilemma för alla våra utbildningar att hitta VFU-platser, där kan detta vara ett komplement, säger han.

Resultaten i Australien baseras på fyra vetenskapligt kontrollerade studier med 736 fysioterapeutstudenter från sju universitet.

I studierna fick hälften av studenterna ersätta en fjärdedel av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) med simulering där aktörer spelade patienter.

Lika goda eller bättre kunskaper

Gwen Jull, professor vid University of Brisbane i Australien, ny gästprofessor vid Luleå tekniska universitetet, berättade om simuleringsstudierna när hon besökte Institiutionen för hälsovetenskap i mitten av mars..

-Utvärderingen visade att de som gjort mindre VFU inte fick sämre kunskaper än kontrollgruppen. I vissa avseenden var kunskaperna till och med bättre hos dem som fick utbildning med simulering, sade Gwen Jull.

Aktörerna i de australiska studierna hade specialtränats för att spela patienter med muskel- eller ledbesvär i knän, axlar, rygg, nacke och höfter.

De hade bland annat fått studera videoinspelningar som visade verkliga patienter, och fått instruktioner av utbildningsledare innan de mötte fysioterapeutstudenterna.

Kraftfull effekt

Under stimuleringspassen hade studenterna möjlighet att begära time out, exempelvis för att be sin handledare om råd. Även den som spelade patient kunde avbryta.

-Effekten blev mycket kraftfull när aktören plötsligt sa "hur kan du fråga så där?". Studenten fick verkligen tänka till, sade Gwen Jull.

Ett system med simulering som ska ersätta en del av den verksamhetsförlagda utbildningen för fysioterapeutstudenter är nu på väg att införas i Australien.

Systemet har också testats inom andra vårdutbildningar där.