Hoppa till innehållet
Iris1.jpeg
Iris Mukkavaara mottar stipendiet under Akademisk högtid. Foto: Leif Nyberg

Magisteruppsats prisas för förbättringsåtgärder

Publicerad: 12 november 2014

Iris Mukkavaara tilldelades under den Akademiska högtiden landstingets årliga stipendium till minne av Elisabeth Holmgren. Hennes magisterarbete om unga kvinnors upplevelser av att genomgå en abort efter graviditetsvecka 12 har medfört ett stort förändringsarbete inom landstinget.

– Jag hade äran att träffa Elisabet Holmgren och ta del av hennes brinnande intresse för förbättringsarbete, så att ta emot priset känns otroligt hedrande.

Iris Mukkavaara, sjuksköterska och enhetschef vid Norrbottens läns landsting, läste 2006 en fristående kurs i omvårdnad då hon skrev sin magisteruppsats. Hon jobbade även som sjuksköterska på gynavdelningen och handlade mycket aborter. Inom personalgruppen undrade de hur patienterna hade det och Iris upptäckte att det fanns mycket forskat på tidiga aborter. Hon valde då att gå vidare och göra intervjuer med de som gått längre i sin graviditet.

– Utan Kerstin Öhrling, min handledare på Luleå tekniska universitet, och min dåvarande ledningsgrupp med vårdchef Kerstin Nyberg hade jag kastat in handduken. De var väldigt viktiga motorer och peppade mig att jobba vidare.

Förändringsprocess gav goda resultat

Tack vare Iris magisterarbete och ett hårt förändringsarbete av Kerstin Nyberg har arbetetsprocessen på gyn mottagningen förbättras. Numera handlägger en barnmorska hela abortprocessen, från telefonsamtal till mottagningsbesök och uppföljning inklusive preventivmedelsrådgivning. Resultatet av en sammanhållen process bidrar till god omvårdnad med hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och kontinuitet.

– Barnmorskor har utbildats och patienterna är nöjda, och som en bieffekt har mycket läkartider friställts till patienter som behöver doktorer, fortsätter Iris Mukkavaara.

I Sverige arbetade flera sjukhus efter den här modellen och i Norrbotten inleddes förändringarna först på Sunderby sjukhus. Några år senare etablerades arbetssättet även på sjukhusen i Piteå, Gällivare och Kiruna.

Motivering:

Iris har i sitt magisterarbete intervjuat unga kvinnors om deras upplevelser av att genomgå en abort efter graviditetsvecka 12. Arbetet visade att det fanns förbättringsmöjligheter vad gäller kontinuitet, information och professionell omvårdnad/bemötande. Resultaten från intervjuerna användes i den fortsatta utvecklingen av abortrådgivning, tillgänglighet och lokala rutiner. En ansvarig barnmorska handlägger numera hela abortprocessen, från telefonsamtal till mottagningsbesök och uppföljning inklusive preventivmedelsrådgivning. Den sammanhållna processen bidrar till god omvårdnad med hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och kontinuitet.
Magisteruppsatsen har omarbetats till en artikel och publicerats i en vetenskaplig tidskrift.
Iris arbete har både klinisk och teoretisk relevans och visar på betydelsen av samverkan mellan landsting och universitet.