Hoppa till innehållet
olycksövning LTU
Två bilar hade krockat och många var skadade i det scenario som bestämts för övningen.

Många skadade i dramatisk olycksövning

Publicerad: 3 april 2014

En krock med många skadade var det dramatiska scenariot när ett femtontal studenter som går specialistsjuksköterskeutbildning genomförde en stor övning tillsammans med räddningstjänsten i Luleå i början av april.
Studenterna fick exempelvis träna sig på att leda arbetet på olycksplatsen.

olycksövning LTU
Vilken typ av skada har bilföraren? Det gäller att göra snabba och korrekta bedömningar så att patienter kan tas om hand i rätt ordning.

Studenterna turades om att agera skadade respektive sjukvårdspersonal.

De som deltog i övningen utanför Teknikens Hus på universitetsområdet utbildar sig till ambulanssjuksköterska eller intensivvårdssjuksköterska.

– Det är inte så ofta det händer stora olyckor  så det är nyttigt att få öva på det här sättet. Inte minst att få träna på att samarbeta med räddningstjänsten, säger Emelie Yllenius, som ska bli ambulanssjuksköterska.

Räddningstjänsten klippte bland annat upp  en av de krockade bilarna och lyfte ut skadade.

olycksövning LTU
Räddningstjänsten klipper upp karossen för att skadade ska kunna tas ut ur bilen.

-Det är många moment att tänka på, det är bra att få se det så man är förberedd när det är på allvar, säger Emelie Yllenius.

Lärarna Christer Kågström och Carl-Henrik Sirkka övervakade övningen.

– Att strukturera upp arbetet är det svåra vid en stor olycka. Det krävs att man leder och organiserar abetet för att det ska fungera, säger Carl-Henrik Sirkka.

– Vid en riktig olycka är målet att det ska ta högst 30 minuter från det att ambulansen kommer fram till avtransport med skadade till sjukhus. Det kommer de inte att klara här, säger Christer Kågström.

– Men det är ju därför vi tränar, för att det ska fungera när det är skarpt läge, säger han.