Hoppa till innehållet

Minskat flygresande ett måste för att nå universitetets klimatmål

Publicerad: 4 april 2022

Tjänsteresor med flyg är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser för lärosäten. Under pandemin minskade Luleå tekniska universitet sina utsläpp med över 80 procent, på grund av minskat flygresande, något som visar att det är möjligt att bedriva verksamhet digitalt. Nu vill rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn att alla anställda vid universitetet prioriterar de mest nödvändiga flygresorna för att hålla nere utsläppsnivåerna av växthusgaser även efter pandemin.

Luleå tekniska universitet och övriga lärosäten spelar en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar, dels genom att erbjuda nydanade utbildningar som genererar efterfrågad kompetens för att klara den gröna omställningen, dels genom forskning som bidrar till global samhällsnytta. Luleå tekniska universitet bidrar i hög grad genom att vara en av de ledande aktörerna i den gröna omställningen i norra Sverige. Men Sveriges lärosäten behöver även bidra till att minska påverkan från den egna verksamheten.

Tjänsteresor med flyg ska halveras till 2030

Luleå tekniska universitets tjänsteresor med flyg genererade 1 975 ton koldioxid under 2019, där 40 procent av utsläppen kom från resor mellan Luleå och Stockholm. 53 procent kom från utrikes tjänsteresor. Luleå tekniska universitet har, som ett av många universitet, anslutit sig till Klimatramverket och åtagit sig att sätta upp mål och handlingsplaner för att bidra till en utsläppningsminskning i linje med 1,5-gradersmålet. Målet är att universitetets klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg ska halveras mellan 2019 och 2030, vilket motsvarar en minskning med 6 procent per år.

Prioritering av tjänsteresor i framtiden

Att förespråka ett optimerat flygresande är nödvändigt för att nå målet, men en utmaning eftersom det kan stå i konflikt med målen om ökad samverkan och internationalisering, inte minst med tanke på universitetets geografiska läge. Genom en aktiv prioritering av vilka flygresor som är nödvändiga och en fortsatt tillämpning av digitala möten, även efter pandemin, är det möjligt för universitetet att bidra till en minskning av klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg.

– Under coronapandemin minskade vi våra flygresor med 80 procent, och vi märkte att det ofta gick att ha möten utan att resa med flyg. Det blev bra möten och vi fick ut det resultat vi ville. Så vi vet att vi kan om vi vill, nu gäller det att ta vara på de här lärdomarna. Tillåta resor, men vara restriktiva och prioritera, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Hör var rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn säger om resandet för Luleå tekniska universitet

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Elin Bergström

Elin Bergström, Miljösamordnare

Telefon: 0920-491857
Organisation: Miljö och säkerhet, Verksamhetsstöd