Hoppa till innehållet
VFU-konferens LTU
Konferensdeltagarna, 27 till antalet, kommer från universitet och högskolor i hela landet.

Nationell konferens för VFU-samordnare

Publicerad: 14 maj 2014

Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdsektorn från hela landet deltar i en tvådagarskonferens som inleddes på onsdagen vid Luleå tekniska universitet.

– Målet är att utbyta erfarenheter om verksamhetsförlagd utbildning, allt från planering till hur man praktiskt arbetar med VFU och även utvärdering, säger Gunilla Hedman, VFU-samordnare vid Instiutionen för hälsovetenskap vid universitetet i Luleå.

Bland annat kommer avtal om verksamhetsförlagd utbildning mellan utbildningarna och kommuner, landsting och privata vårdgivare är en fråga att tas upp vid konferensen.

Rutiner kring förtur

Andra frågor rör exempelvis rutiner kring hantering av förtur till VFU-placering nära hemorten för studenter med "särskilda skäl".

De 27 konferensdeltagarna kommer från universitet och högskolor med vårdutbildningar från Malmö i söder till Luleå i norr.

Konferensen har arrangerats av Inger Lindblom och Gunilla Hedman, VFU-samordnare vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

– Det är viktigt att samverka och knyta kontakter och bygga nätverk så att vi kan tillvarata de VFU-platser som finns inom hela landet, säger Inger Lindblom.