Hoppa till innehållet
Mascha Pauelsen
Mascha Pauelsen. Foto: Karin Sjöberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Använder AI för att undersöka balansen

Publicerad: 30 november 2020

Det som påverkar människans balans är ett komplext system. För att kunna undersöka det använder doktoranden Mascha Pauelsen artificiell intelligens, AI.
– Jag har använt maskininlärning, där mängder av uppgifter från undersökningar kan samköras, säger hon.

Mascha Pauelsen, doktorand i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, är intresserad av vad det är som påverkar vår balans.
– Jag vill undersöka relationen mellan balans och fallrädsla när man åldras. Det finns många orsaker till att balansen kan påverkas, bland annat synen, känslan i fötterna och rädslan att falla. Framförallt handlar det om samverkan mellan mängder av olika parametrar, säger hon.

Hon vill förstå de bakomliggande mekanismerna för att kunna utveckla åtgärder som fungerar. Det finns bevis för att träning av balans fungerar, men behandling av fallrädsla är svårare.
– Efter behandlingsperioden blir det sämre igen. Det kan vi bara förebygga om vi verkligen förstår fenomenet, säger Mascha Pauelsen.

Anpassade koden

Hon har tidigare bjudit in personer som var 70 år och äldre till rörelselaboratoriet som finns på Luleå tekniska universitet. Där har de bland annat fått stå på en kraftplatta med reflektorer på kroppen för att mäta olika aktiviteter. På det sättet kunde hon samla in mängder av data.

I samarbete med forskare inom Institutionen system- och rymdteknik, SRT, kunde hon sedan analysera alla uppgifter med hjälp av maskininlärning.
– Jag använde befintliga mjukvaror och kod, men när man använder dem inom nya områden kan man behöva anpassa koden, som i det här fallet, säger Mascha Pauelsen.
AI samkör olika data i en oändlig mängd kombinationer.
– Den ser saker man aldrig annars ser och göra komplexa analyser. Den kan samköra de olika värdena och se hur de samverkar på ett sätt som människan inte kan.

Oändlig bearbetning

Nu önskar Mascha Pauelsen att hon kunde få tillgång till mer data.
Maskininlärning innebär att programmet bearbetar data och allt eftersom lär det sig att sortera och bearbeta uppgifterna på allt mer avancerade sätt och oändligt många gånger.
– Det är svårt just nu på grund av nationell och internationell lagstiftning för datahantering om personer. För att nå den mängden data man egentligen behöver vill man kunna dela och återanvända den och det får man inte göra hur som helst när det gäller hälsouppgifter, säger Mascha Pauelsen.

Hon hänvisar till att det pågår en utredning och reglerna för datahanteringen kan förändras. Med mer information skulle arbetet inom vård och rehabilitering med människors balans kunna förbättras menar Mascha Pauelsen.
– Genom att använda den här metoden med maskininlärning så kan vi kanske i framtiden till exempel sortera ut de viktigaste variablerna som är största orsaken till rädsla för att falla.