Hoppa till innehållet

I media: Satsning på specialistutbildningar

Publicerad: 18 januari 2016

Den stora bristen på specialistutbildade sjuksköterskor leder till inställda operationer. Efterfrågan på specialistkompetens har bidragit till att Luleå tekniska universitet kompletterar utbildningsutbudet till hösten 2016 med specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot operation och anestesi.

Läs medias artiklar i ämnet: