Hoppa till innehållet

I media: Uppdragsutbildning minskar köerna till pacemakeroperationer

Publicerad: 9 april 2013

Köerna till pacemakeroperationer är väldigt långa. För att lösa problemet ska Sunderby sjukhus öppna en ny operationssal för dessa operationer. I ett samarbete med Institutionen för hälsovetenskap, vid Luleå tekniska universitet, har en utbildning startas för att utbilda sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor till att assistera vid operationerna.