Hoppa till innehållet
digitalt
Den Nobla dagen blev annorlunda jämfört med tidigare år, på grund av pandemin. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nobla dagen blev digital

Publicerad: 11 december 2020

Traditionsenligt har Nobla dagen genomförts vid institutionen hälsovetenskap. Den genomfördes digitalt, på grund av pågående pandemi. Dagen handlade om den nya institutionen hälsa, lärande och teknik.
– Det var en jätteintressant dag. Vi fick inblick i varandras forskning och utbildningsprogram, säger Eva Alerby, professor i pedagogik.

Den Nobla dagen är en stor, viktig och innehållsrik dag för de anställda vid institutionen som genomfördes för fjärde året i rad.
I vanliga fall håller arrangemanget till i en föreläsningssal vid Luleå tekniska universitet och avslutas med en fin middag. Nu hölls dagen digitalt istället och någon middag var inte möjlig att genomföra på grund av spridningen av covid-19.

Den här gången gick Nobla dagen i förändringens tecken. Från och med den 1 januari 2021 startar den nya institutionen.
Sammanlagt innehöll programmet 30 punkter och dagen avslutades med samtal i mindre grupper.

Stor spännvidd

Under förmiddagen presenterades den forskning som kommer att finnas samlad på hälsa, lärande och teknik, HLT. Under eftermiddagen presenterades utbildningarna på grund -och avancerad nivå.
Forskningsföreträdare och utbildningsledare höll presentationer på tio minuter vardera.

Spännvidden är stor, men håller sig inom områdena hälsa och lärande.  Inom forskningen finns det flera projekt som är inriktade mot tekniska områden, till exempel medicinsk teknik och teknisk psykologi.
– Det har varit inspirerande och det känns som en bra introduktion inför att den nya institutionen startar efter nyåret, säger Tommy Calner, lektor i fysioterapi.

Taggar