Hoppa till innehållet
forkarkurs
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny tvärvetenskaplig kurs inom hälsaområdet

Publicerad: 25 maj 2020

Till hösten startar en ny, tvärvetenskaplig forskarutbildningskurs, som ges vid institutionen för hälsovetenskap. Till den kan alla doktorander söka. Utgångspunkten är det egna forskningsområdet.
- Vi tar upp hälsoperspektivet ur olika synvinklar. Den kommer att genomföras helt nätbaserat, säger Carina Nilsson, lektor i omvårdnad.

Syftet med kursen är att ge ett hälsoperspektiv även i forskning som ligger utanför de traditionella hälsovetenskapliga ämnena.

– Vi kommer även att anlita Lennart Nordenfeldt, seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är professor i hälso- och sjukvårdens teori och etik, säger Carina Nilsson, vid Luleå tekniska universitet.

Tre huvudmoment

I kursen ingår tre huvudmoment, hälsa ur ett teoretiskt perspektiv, hälsa i ett globalt, nationellt och regionalt perspektiv samt hälsofrämjande åtgärder och arbetssätt.
– Även om vi i första hand riktar oss till forskarstuderande är även andra välkomna att söka kursen.
Kursen, som startar hösten 2020, ges i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Kursansvarig är Carina Nilsson och examinator professor Åsa Engström. Planeringen av kursen har  gjorts tillsammans med universitetslektor Päivi Juuso, professor Karin Zingmark Region Norrbotten och vetenskaplig ledare Benitha Eliasson, Norrbottens kommuner.

Taggar