Hoppa till innehållet

Nya labblokaler förbättrar undervisningen

Publicerad: 8 oktober 2014

De flexibla lokalerna används i utbildningen av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Labblokalerna har ny utrustning och liknar riktiga sjukhusmiljöer.

– Studenterna ska känna sig bekväma och trygga i sjukhusmiljön när de går ut i arbetslivet. Lokalerna är väldigt flexibla och kan enkelt förändras efter vilken funktion som behövs, säger adjunkt Daniel Zotterman.

De nya lokalerna ligger i anslutning till varandra och innehåller bland annat en ambulans, sjukhussängar och skåp med material. På ett enkelt sätt kan lokalen ändras efter vilken utbildning som ges för tillfället. Ena dagen utbildas sjuksköterskor i att sätta venkateter och suga patientens luftvägar rena från slem, och andra dagen tränas intensivvårds- och ambulanssjuksköterskor i akutsjukvård och att klä sig sterilt.
– Lokalerna är mycket fräschare och det blir en annan grej när de liknar en riktig sjukhusmiljö. Man får den rätta känslan, säger Rebecka Simonsson, sjuksköterskeprogrammet termin 3.

Resursrum för studenterna

Även för lärarna är de nya lokalerna bättre. Tidigare krävdes mer planering och tid att plocka fram material och att städa bort efter labben. Nu finns materialet inne i lokalerna och studenterna kan själva plocka fram det som behövs. På det här sättet tränas hela arbetsgången.
– Det är bra att allting finns mer samlat och inte så utspritt. Det är skönt att veta var man hör hemma, säger Adam Wedin, sjuksköterskeprogrammet termin 3.

Det kommer även att finnas ett resursrum som studenterna har tillgång till. När de vill kan de gå in och öva, träna och repetera på olika moment. Just nu håller rummet på att färdigställas och nya arbetsrutiner ses över.

– Rummet ska ge en trygghet till studenterna så att de kan i egen takt träna inför praktik eller examinationer, säger Daniel Zotterman.