Hoppa till innehållet
Arbetsterapeutprogrammet LTU gruppbild 2.JPG

Bäst i Sverige: Mycket hög kvalitet för arbetsterapeututbildning

Publicerad: 17 oktober 2012

Luleå tekniska universitet (LTU) får betyget ”Mycket hög kvalitet” för sin arbetsterapeututbildning i en ny utvärdering från Högskoleverket (HSV). LTU är
enda universitet i landet som får det höga betyget för utbildningen. Även för
kandidatexamen i arbetsterapi får LTU betyget hög kvalitet.

– Det här betyget gläder mig verkligen och visar att våra satsningar på utbildningskvalitet ger gott resultat. Det är även en eloge till våra anställda som lägger ner all kraft och energi på att skapa så bra studievillkor som möjligt för våra studenter, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Högskoleverket skriver bland annat att utbildningen i mycket hög grad visar kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.

Vidare är bedömningen av HSV att eleverna i mycket hög grad visar förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra arbetsterapeutiska åtgärder som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga. Dessutom ger utbildningen studenterna förmågan att i mycket hög grad visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och patienter, deras närstående och andra grupper.

På Institutionen för hälsovetenskap är glädjen över det fina betyget stor.

– Det här är ju verkligen fantastiskt roligt att vår arbetsterapeututbildning erhållit omdömet att den är av mycket högkvalitet, att vi dessutom är den enda utbildningen i landet som fått det omdömet gör det än mer fantastiskt. Det är ett otroligt arbete som lagts ned under många år för att utveckla utbildningens kvalité som nu burit frukt med ett jättefint resultat, säger Maria Larsson Lund, biträdande professor och utbildningsledare för arbetsterapiutbildningen vid Institutionen för Hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet.

- Jag ser det som ett resultat av ett långsiktigt och målinriktat lagarbete av personer med hög kompentens, noggrannhet och ambition, som alla har dragit olika strån till stacken så att utbildningens kvalitet kunnat erhålla det excellenta omdömet. Vi bara njuter idag, säger Maria Larsson Lund.

Prefekten för Institutionen för hälsovetenska, Mai Lindström:

– Jag känner mig så stolt över mina duktiga medarbetare. Det här mycket fina betyget visar att vårt arbete för god kvalitet och att samarbete lönar sig, det ger fina resultat. Betyget från HSV är ett fint kvitto på att vi lyckats mycket bra med det här, säger hon.


Redaktör: Katarina Karlsson

Nyheten har uppmärksammats i flera medier. Här är några av dem:

Arbetsterapeututbildning 180 p