Hoppa till innehållet
Catrine Kostenius konferens.jpg
Catrine Kostenius på konferens om Existensiell hälsa

Debatt: Existentiella frågor för hälsans skull

Publicerad: 28 november 2012

En holistisk hälsodefinition är att eftersträva i allt arbete med människor. Det menar Catrine Kostenius, biträdande professor på institutionen för Hälsovetenskap. Hon har deltagit i den första arbetskonferensen om Existentiell hälsa i Stockholm och även skrivit en debattartikel i samma ämne.

Inom vissa delar av hälsodimensionen finns det mycket kunskap och förståelse om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Däremot existentiella frågor, som till exempel vad är viktigt i livet, vad gör livet värt att leva och hur ser drömmar om ett gott liv i framtiden ut,inte lika självklara i sjukvård och hälsoarbete.

Den 19/11 deltog Catrine Kostenius, som den nordligaste forskarrepresentanten, i konferensen Existentiell hälsa. Forskare och praktiker från hela landet samlades för att diskutera vikten av att koppla existentiella frågor till folkhälsan.
– Det var en efterlängtad konferens. Det fanns 80 platser och de fylldes inom två veckor. Väntelistan var lång och det bevisar att det finns ett stort intresse för dessa frågor, vilket är glädjande, säger Catrine Kostenius, som även ingår i arbetsgruppen inför nästa års konferens.

För att lyfta frågan ytterligare har hon tillsammans med andra forskare och praktiker skrivit debattartikeln Hopp om en hoppfullare vård, som tar upp vikten av den existentiella hälsodimensionen i hälso- och sjukvården.