Hoppa till innehållet
Vernissage 1.jpg
Projektledare Maria Prellwitz, th, presenterar flexiblare undervisningsformer för intresserade lärare. Foto: Erica Lång

Flexiblare undervisningsformer presenterades på vernissage

Publicerad: 17 december 2012

Under ett år har projektet Nya utbildningsformer - flexibel undervisning pågått. Syftet med projektet var att utveckla flexibla undervisningsformer. Resultaten presenterades på ett vernissage.

– Vi har redan fått bra kursutvärderingar på distansundervisning. Dessutom har projektet sparat pengar och lärartid inom många kurser, säger projektledare Maria Prellwitz, universitetslektor på HLV.

Projektets mål var att öka användandet och kunskapen om flexibla undervisningsformer i kurser, öka genomströmningen och samarbetet mellan institutionerna inom LTU.

I projektet har 33 kurser från LTU:s institutioner deltagit. De erfarenhetsutbyten som skett över institutionsgränserna har medfört många nya tankar och idéer för deltagarna.

– Flera deltagare beskriver att de kommit igång på ett bra sätt med att utveckla sina kurser till att bli mer flexibla och att den nya kunskap som projektet har medfört har både inspirerat och underlättat detta, säger Maria Prellwitz.

Laborationer utförda på distans, tydligare studiehandledningar, förändrade studieuppgifter, nya IT-verktyg för att öka flexibiliteten och inspiration från andra deltagare är några kunskper som utvecklats inom projektet.

Varje institution deltog med 2-8 kurser var. Institutionen HLV deltog med totalt 8 kurser.

Projektet avslutades med en vernissage på universitets bibliotek där alla kurser som ingått presenterade sin utveckling. Vernissage besöktes av 77 lärare från LTU.
– Under projektets gång har vi haft tre erfarenhetsutbyten mellan institutionerna och det har uppskattats enormt. För att 33 kurser ska få plats att presentera sin utveckling så beslöt vi att man fick gå runt och lära sig, vilket har gett en god respons.