Hoppa till innehållet
Stipendier jordglob.jpg

Internationellt utbyte med Vietnam

Publicerad: 19 december 2012

För att stärka det internationella utbytet med universitet och institutioner har Internationella programkontoret beviljat medel för en kontaktresa till Hanoi, Vietnam.

– Vietnam erbjuder intressanta perspektiv på hälsovård som är annorlunda jämfört med vad studenterna kan få genom våra andra internationella kontakter, säger professor Siv Söderberg.

Institutionen Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet har påbörjat en långsiktig plan för internationellt utbyte. Tidigare har institutionen fått beviljade medel och besökt universitet i Indien och Liberia. Det har medfört att studenter vid institutionen har beviljats MFS-stipendier för att genomföra delar av sin utbildning där under våren 2013.

– Vietnam är ett viktigt komplement och alternativ för studenter vid sjuksköterskeprogrammet och Master-program i omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Samarbetet kan öka kunskapen om globala hälsofrågor för studenter och lärare vid institutionen, säger professor Siv Söderberg.

Resan kommer att göras av professor Siv Söderberg, biträdande professor Lisa Skär och universitetsadjunkt Malin Henriksson. Tiden i Hanoi ska användas för att bygga upp relationer och samarbeten för att möjliggöra MFS-utbyte.

–MFS är ett viktigt verktyg för att öka studenternas engagemang och kunskap om internationellt hälso- och utvecklingsarbete, säger Siv Söderberg.