Hoppa till innehållet
HLV och KKL - samarbete
Ulrik Röijezon, lektor vid Instutitionen för hälsovetenskap. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Konst, teknik och hälsa - samarbete i unikt labb.

Publicerad: 22 november 2012

Tack vare Kempestiftelserna kommer ett Human Health & Performance lab utvecklas vid Luleå tekniska universitet. Laboratoriet skapar möjligheter för gränsöverskridande forskning inom konst och teknik och forskaren Ulrik Röijezon hoppas på samarbeten både inom och utanför universitetet.

Human Health & Performance lab (HHPL) är en vidareutveckling av redan befintliga laboratorium för den biokemiska och farmakologiska verksamheten.  I och med de beviljade anslagen på 1 100 000kronor från Kempestiftelserna kommer laboratorierna utökas med utrustning för rörelsekontroll. Inom ett halvår ska HHPL vara på plats.

– Forskningen som nu blir möjlig rör väldigt tydligt minst tre av LTU:s styrkeområden. Vi kan sammanföra teknik med musik och dans, IKT får större plats och vi får nya möjligheter vid utveckling smarta material, säger Ulrik Röijezon

Möte mellan konst, teknik och hälsa

Ett av de samarbeten inom LTU som direkt gynnas av utvecklingen av ett HHPL är den pågående forskningslinjen kring muskuloskeletala besvär och rörelsekontroll hos musiker. Projektet drivs via ett 2-årigt post doc anslag från FAS och inkluderar samarbete mellan HLV och KKL, och ett flertal nationella och internationella samarbetspartners.

Dessutom driver koreografen och forskaren Åsa Unander-Scharin vid KKL projekt kring dansande och sjungande robotar, vilket hittills utförts med hjälp av inhyrd utrustning för rörelseanalys.

– Jag kan tänka mig att utrustningen också kommer väcka tankar kring fler rörelseanalytiska forskningsprojekt, inte minst inom ämnet dans. Även för pedagoger inom dans och musik kan laboratoriet vara intressant då vi kommer kunna undersöka motorisk kontroll och inlärning där, säger Ulrik Röijezon

Samarbetsprojekt

I framtiden planerar Ulrik Röijezon inleda pilotstudier tillsammans med musiker och musikstuderande för att utveckla forskningsmetoder som på sikt kan bli fullskaliga studier på studenter, lärare och professionella musiker.

– En av visionerna är att labbet kan användas i undervisningen både på grund- och avancerad nivå. Forskare och lärare kan utföra mer praktiska laborationer i undervisningen och studenterna får chansen att göra kvantitativa datainsamlingar i projekt, på olika nivåer.

För att laboratoriet ska bli komplett behövs ytterligare medel som sökts från LTU:s Labfond. Ett besked väntas inom kort.