Hoppa till innehållet
Ont ia axeln.jpg

Långvarig smärta fokus i vårdforskning

Publicerad: 23 mars 2012

Rehabilitering av patienter med långvarig smärta i nacke/skuldra eller rygg ska förbättras genom vårdforskning. Luleå tekniska universitet har tillsammans med Norrbottens läns landsting (NLL) erhållit totalt 9,8 miljoner kronor för två forskningsprojekt.

Patienterna ska genom forskningsprojekten förhoppningsvis få en mer effektiv rehabilitering som ska leda till snabbare återgång till arbete för patienterna. Målsättningen är också att patienternas delaktighet och egenaktivitet  i rehabiliteringsprocessen ska öka, och ge ökad livskvalitét.

Tanken är att patienterna förutom ett så kallat multimodalt stöd det vill säga rehabilitering med flera vårdgivare inblandade (sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter och kuratorer) också ska få arbeta Webbaserat med ett självhjälpsprogram på egen hand. I studien ingår vårdcentraler som är certifierade för multimodal rehabilitering.

Syftet med det första forskningsprojektet i  ”Smärtrehabilitering i samverkan” mellan NLL och forskare vid institutionen för Hälsovetenskap på LTU, är förutom att förbättra för patienterna även att utveckla och utvärdera ett nytt arbetssätt för rehabilitering av patienter med långvarig smärta

-Utmaningen är att motivera patienter att jobba aktivt själva, att sätta upp egna mål och delmål i sin rehabilitering, uppkopplade via sin dator hemma. De får ett utbildningsprogram som lär patienten att hantera smärtan på ett nytt sätt, säger Gunvor Gard, vetenskaplig ledare för forskningsprojektet på LTU.

Det andra forskningsprojektet är en fortsättning och utveckling av det existerande projektet ”Smärtrehabilitering i samverkan”.

I den fortsatta studien kommer det webbaserade självhjälpsprogrammet att vidareutvecklas och kombineras med individuell coachning för att ännu bättre kunna skräddarsy rehabiliteringen för personer med långvarig smärta i nacke/skuldra eller rygg.

Medlen har erhållits från REHSAM, ett forskningsprogram för bättre och effektivare behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin. REHSAM- programmet finansieras av Socialdepartementet via Försäkringskassan och Vårdalstiftelsen.