Hoppa till innehållet
Carina Nilsson.jpg

Nu är Carina filosofie doktor i omvårdnad

Publicerad: 20 juni 2012

I mitten av juni disputerade Carina Nilsson. Hon har studerat hur information och kommunikationsteknik, IKT, används som verktyg i kontakt mellan personer som vårdas i hemmet med svår kronisk sjukdom och distriktsköterskor.
– Det är fantastiskt hedrande och skönt att vara i mål.

Både personer med svår kronisk sjukdom och distriktsköterskors upplevelser och attityder har studerats när de kommunicerat med varandra med hjälp av en kommunikationsplattform.
– Om personer med svåra kroniska sjukdomar har en känsla av kontroll verkar medföra en meningsfullhet i vardagen.  Det är viktigt att skapa en kontroll där de får den stöd och hjälp de behöver. Det medför att de upplever sig som självständiga och att få vara oberoende är viktigt mitt i sitt stora hjälpbehov, säger Carina Nilsson.

Frihet i vardagen

Carina hade inte förväntat sig att användningen av IKT skulle ge en känsla av oberoende och frihet i vardagen.
­– Möjligheten att själv kunna kontakta distriktsköterskan på ett enkelt sätt gav en trygghet och en chans att släppa den tanken för att istället kunna göra något annat. Samtidigt fick de mer direktkontakt med varandra. En distriktsköterska upptäckte till exempel att en av hennes patienter hade en otrolig humor.

Hon betonar att de traditionella fysiska mötena inte ersätts, utan IKT är ett hjälpmedel vid kommunikationen.

– En slutsats är hur viktig den individuella vården är och att vården anpassas med hjälp och stöd efter patientens uttryckta behov.

Full av adrenalin

Det var fullt i Deltasalen när Carin disputerade. Den var öppen för offentligheten och bekanta, kollegor och folk från landstinget fanns på plats. Efter den vanliga ceremonin och den 3,5 timmes långa utfrågningen var Carina lycklig, men helt utmattad.
– Det är en speciell känsla. Jag var ganska mörbultad efteråt och känner mig fortfarande lite adrenalinfylld, säger Carina några dagar efter disputationen.

Stöd från handledare

De sista åren har hon undervisat på halvtid och forskat på den andra halvan. Att sköta två uppgifter parallellt kräver disciplin menar hon. Handledarna har varit viktiga som stöd och för att leda henne på vägen.
Fem delstudier ingår i avhandlingen, tre är publicerade och två är inlämnade till internationella tidsskrifter.

Forskningen har gett mersmak och nu när hon anses som en självständig forskare skulle Carina vilja fortsätta forska.
– Som distriktsköterska i botten är jag intresserade av vård i hemmet och hur IKT kan förbättra vardagen. Det är nyfikenheten som driver mig och möjligheten att få vara med och utveckla omvårdnaden.