Hoppa till innehållet
DSC_0094.JPG

Örjan är pristagare för LTU:s Pedagogiska pris

Publicerad: 25 oktober 2012

Örjan Lestander uppmärksammas för sitt arbete med uppbyggnaden av fullskalesimuleringar främst i sjuksköterskeprogrammet. Han mottar priset vid universitetets akademiska högtid den 10 november.

- Det känns otroligt roligt att LTU belyser fullskalesimuleringen. Alla stora universitet håller på med det och det känns riktigt bra att implementera simulering i våra utbildningar. Det är ett sätt att patientsäkra och använda verklighetstrogna situationer i utbildningen, säger Örjan Lestander, universitetsadjunkt vid institutionen för Hälsovetenskap och som även jobbar vid Medicinsk vetenskap.

I nomineringen lyftes Örjans goda förmåga att kombinera klinisk erfarenhet med rollen som lärare i en akademisk miljö där kunskap och förmåga ska vila på vetenskaplig grund. Särskilt nämndes även Örjans viktiga bidrag till att öka kvalitén i utbildningen genom att tillsammans med sina kollegor på institutionen bygga upp och införa fullskalesimuleringar i utbildningen.

Undersöker lärandet vid simulering
Ett forskningsämne håller på att starta upp med titeln ”Fullskalesimulering i hälsovetenskapliga utbildningar – lärande och process”.  Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till studenternas lärande och utveckling då implementering av en systematisk reflektionsprocess införs vid simulering. En annan del är att ta reda på om det finns stöd för att fullskalesimuleringar av medicinsk karaktär har betydelse för patientsäkerheten.

Simulering ökar motivationen
Örjan har tidigare skrivit en litteraturstudie om fullskalesimulering tillsammans med en sjuksköterskekollega. Litteraturstudien är skriven för grundutbildningsstudenter där han tittat på vad simulering innebär för sjuksköterskestudenter.
- Kunskapsnivåerna ökar tack vare simuleringen. De får även en ökad motivation i lärandet. Det skulle vara nyttigt för studenterna att läsa den för den ger en djupare förståelse till varför vi simulerar, säger Örjan.

LTU premierar lärare
Luleå tekniska universitet delar varje år ut två pedagogiska priser för att premiera lärare för förnämliga insatser till gagn för utbildning på grund- och avancerad nivå. I arbetet med att kvalitetsutveckling av program och kurser vill LTU premiera lärare som på ett föredömligt sätt främjar god utbildning, god lärandemiljö och ökad kvalitet i lärandet. Priset motsvarar ett basbelopp på 44 900 kronor och betalas ut för kostnader för kompetensutveckling. Beslutet har tagits efter överenskommelse med rektor vid nämndens gemensamma diskussionsmöte. Anita Enmark, universitetslektor vid institutionen för System- och Rymdteknik är också pristagare för LTU:s Pedagogiska pris 2012.

Motiveringen till Örjans pris:
Universitetsadjunkt Örjan Lestander undervisar främst på sjuksköterskeprogrammen och har varit drivande i uppbyggnad av avfullskalesimuleringar i utbildningen. Dessa avancerade simulatorer ger studenter möjlighet att systematiskt träna upp färdigheter och samarbetsförmåga innan de möter patienter. Örjan bidrar genom sina kunskaper och sitt engagemang till att skapa en verklighetstrogen lärmiljö som stimulerar studenter att använda sina kunskaper och att utveckla de förmågor, färdigheter och förhållningssätt som är väsentliga för en patientsäker hälso- och sjukvård.