Hoppa till innehållet
Carina Nilsson och Katarina Mikalesson
Carina Nilsson och Katarina Mikalesson, Foto: Stig Lindberg

Promovering 2012

Publicerad: 21 november 2012

Vid den högtidliga promoveringen den 10 november 2012 promoverades Katarina Mikaelsson och Carina Nilsson, Institutionen för hälsovetenskap.

Katarina Mikaelsson promoverades för sin filosofie doktorsexamen i ämnet sjukgymnastik. Doktorsavhandlingen handlar om fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos gymnasieungdomar. Resultatet visar bland annat att pojkar tränar hårdare till skillnad från flickor som i större utsträckning utför så kallad lågintensivträning.  

Carina Nilsson promoverades för sin filosofie doktorsexamen i ämnet omvårdnad.  Doktorsavhandlingen handlar om användning av informations- och kommunikationsteknologi som stöd i kommunikationen mellan medelålders personer med svår kronisk sjukdom och distriktssköterskor inom vård i hemmet. Resultatet visar bland annat att tekniken kan var ett värdefullt verktyg i deras kommunikation med varandra, men för detta krävs tekniska lösningar utifrån användarnas individuella behov. 

Katarina och Carina är överens om att promoveringen var ett fint avslut och minne av deras doktorandstudier.
-Det var en ståtlig ceremoni  med en trevlig efterföljande bankett, säjer Katarina och Carina avslutningsvis.