Hoppa till innehållet
Vetenskapsradet_rapport_bild.jpeg

Starka områden inom vårdforskning vid LTU

Publicerad: 4 april 2012

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen kartlagt och utvärderat svensk vårdforskning och bedömt den. Luleå tekniska universitet får då omdömet - Internationell recognized inom forskningsområdena omvårdnad och sjukgymnastik, ett omdömme som värdesätts högt av ansvariga inom vårdforskningen på LTU.

- Mot bakgrund av att vårdforskningen vid LTU bedrivits i 12 år är det ett otroligt bra resultat. Det är en bra bas för fortsatt framgångsrik vårdforskning vid LTU, säger Kerstin Öhrling, professor vid Institutionen för Hälsovetenskap.

Starka forskningsområden

Inom vårdforskningen bedömdes omvårdnad och sjukgymnastik som starka forskningsområden.

Inom omvårdnad var det forskningen som handlar om Att leva med sjukdom från ett inifrånperspektiv som omnämndes som starkast, där människors subjektiva upplevelse när man drabbas av sjukdom lyftes.
- Det känns otroligt positivt att få omdömen där vår forskning bedöms som stark och får internationellt erkännande. Vi blir otroligt motiverade att satsa ytterligare kraft på att bli ännu bättre, säger Siv Söderberg, professor och ämnesföreträdande inom omvårdnad.

Styrkan inom den sjukgymnastiska forskningen nämns fall hos äldre och möjligheten att hitta metoder för minska fallolyckor, vilket är ett stort problem. För att komma vidare i området knyts även tekniker till forskningen.Även E-hälsa lyfts fram som ett starkt och väl etablerat forskningsområde och ingår i den långsiktiga forskningsstrategin med en potential att växa sig större och starkare.   
- Utmaningen blir vad som händer i framtiden, men det här är ett kvitto på att vi gör bra ifrån oss och vi är väldigt nöjda, säger Lars Nyberg, professor och ämnesföreträdare inom sjukgymnastik.

Arbetsterapi har nyligen etablerats som forskningsområde vid LTU.

Omfattande samverkan

Målet för vårdforskningen vid Luleå tekniska universitet är att utveckla kunskap som är viktig för att främja människors hälsa och välmående. Forskning täcker nio olika områden inom arbetsterapi, omvårdnad, sjukgymnastik, medicinsk teknik och utveckling av material.

Vårdforskningen vid LTU bygger på en omfattande samverkan med landsting och kommuner inom regionen och med andra universitet, både nationellt och internationellt.

Tydlig strategi

I Vetenskaprådets rapport lades även fokus vid LTU:s sätt att bygga en bas av starka forskningsprogram inom vårdforskningen och det regionala perspektivet. En tydlig strategi vad gäller forskningsområden fick tydlig fokus i bedömningen av relevansen i forskningen. Den tekniska profilen tas tillvara och universitetet visar även en imponerande bredd och kvalitet inom andra områden. Att universitetets forskare är involverade i utbildningen anses som positivt.

LTU utmärker sig

Luleå tekniska universitet skiljer sig från de övriga lärosätena genom att bolag har tillkommit i anslutning till ett antal forskningsområden och ekonomiska vinster i samband med vissa behandlingar har påvisats. 

Rapporten lyfter också fram att universitet har insett vikten av samverkan mellan forskare och samhälle, samt internationella samarbeten.