Hoppa till innehållet
IMG_4305.jpg
Katarina Mikaelsson, filosofie doktor inom sjukgymnastik på Luleå tekniska universitet

Tjejer i gymnasiet tränar mindre än killar

Publicerad: 18 juni 2012

En undersökning gjord på 884 ungdomar i norra Sverige visar att killar i gymnasieåldern tränar mer och hårdare än tjejer i motsvarande ålder. Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader. När ett urval av gymnasieungdomar testats på kondition, visar det sig att de som uppskattat att de tränar hårt, så kallad hög intensiv träning, också har betydligt bättre kondition.

Inte alla ungdomar i undersökningen når heller upp till WHO:s rekommendationer om måttlig till hög nivå vad gäller fysiskt aktivitet för att må bra, som ligger på 60 minuter per dag. Av tjejerna når 42 procent inte upp till den nivån, bland killarna uppnår 33 procent inte den nivån.


– Tidigare forskning har visat att för lite träning under tonåren, kan få konsekvenser för ungdomarna senare i livet, med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och psykiska välbefinnande. En del av orsaken är att om du tränar lite under tonåren följer de vanorna dig ofta resten av livet, säger Katarina Mikaelsson, som gjort undersökningen på de 884 ungdomarna i sin doktorsavhandling, inom sjukgymnastik vid Institutionen för hälsovetenskap på LTU.

Ett tiotal ungdomar som inte nådde upp till WHO:s rekommendationer om 60 minuters träning per dag, deltog senare i en intervjuundersökning om sin syn på hälsa och motion. Den undersökningen visade att även dessa ungdomar var intresserade av träning och vilka hälsoeffekter det har, men inte om träningen var prestationsinriktad. De ville framför allt att träningen skulle vara lekfull och spontan, som att samlas ett kompisgäng och spela till exempel beachvolley, för att det helt enkelt är roligt.


– I intervjun sade också dessa ungdomar att själva miljön rumt omkring dem hade betydelse för deras lust att röra på sig i vardagen. Om det fanns bra med cykelvägar var det av stor betydelse. De tyckte också att de var mer fysiskt aktiva på sommaren är på vintern, säger Katarina Mikaelsson.