Hoppa till innehållet
IMG_5057.JPG
Ulrica Strömbäck, universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Två hjärtinfarkter ökar patientens benägenhet till snabbare vård

Publicerad: 14 november 2012

En studie av 865 hjärtinfarktpatienter i Norrbotten och Västerbotten visar att patienter som får hjärtinfarkt två gånger uppsöker sjukvård snabbare andra gången. Ju snabbare vård ju mindre skador på hjärtat. Den del av hjärtmuskeln som inte får syre riskerar annars att dö.

Studien av denna grupp hjärtpatienter ligger på magisternivå i ämnet omvårdnad och är gjord av Ulrica Strömbäck, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska universitet.

På onsdag håller hon en Populärvetenskaplig föreläsning i ämnet som anordnas av Luleå tekniska universitet. De patienter Ulrica Strömbäck studerat har haft två hjärtinfarkter.

– Få studier i Sverige är gjorda på patienter med två hjärtinfarkter. Jag fick idén och tillgång till data av Dan Lundblad som är ansvarig för MONICA registret.Vi ville till att börja med se om patienternas beteende när det gäller att uppsöka sjukvård förändrats till andra gången de fick en hjärtinfarkt. Söker man sjukvård snabbare vid andra hjärtinfarkten? Det gör man, säger Ulrica Strömbäck.

­I MONICA registret som finns inom landstingen i Norrbotten och Västerbotten har samtliga patienter i de två länen som fått hjärtinfarkter registrerats sedan 1985. I övriga delar av landet avbröts dessa registreringar 1995. I Norrbotten och Västerbotten fortsätter registreringen av hjärtinfarktspatienter än i dag.

I denna studie av hjärtpatienter med två hjärtinfarkter visade sig att andelen personer som uppsökte sjukvård inom två timmar efter symptom ökade från ca 40 procent vid första hjärtinfarkten till ca 47 procent vid andra hjärtinfarkten. Detta skulle kunna bero på patientens tidigare erfarenhet av sjukdomen och bättre kunskap om symptom och vikten av snabb behandling.

Typiska symptom på hjärtinfarkt är bröstsmärta, tryck över bröstet och strålar mot käke och ut i armarna. Atypiska symptomen är till exempel diffus smärta i bröstet, trötthet, illamående och ont i magen. Hos personerna i studien var det vanligare med atypiska symptom vid andra hjärtinfarkten än vid första hjärtinfarkten. Det vanligast vid båda tillfällen var dock typiska symptom. Det är viktigt att larma ambulans vid symtom på hjärtinfarkt och behandlingen börjar redan i ambulansen.

Förhoppningsvis kan studien av dessa hjärtinfarktpatienter fortsätta, på forskarnivå.

– Det vore intressant att träffa människorna bakom statistiken, undersöka hur ofta denna grupp hjärtpatienter känt oro mellan första och andra hjärtinfarkten, hur ofta de uppsökt sjukvård och för vad, och om hur de förändrat sina levnadsvanor, säger Ulrica Strömbäck.

Text: Katarina Karlsson

Taggar