Hoppa till innehållet
Ulrik Röijezon i lab 2.jpg
Ulrik Röijezon, forskare vid Luleå tekniska universitet Foto. Erica Lång

Unikt rörelselaboratorium snart i drift

Publicerad: 22 november 2012

Ett nytt laboratorium där fokus ligger på att analysera rörelser och rörelsekontroll utvecklas just nu vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Här kommer bland annat balanskontroll hos ishockeyspelare efter hjärnskakning att studeras.

– Rörelselaboratoriet blir unikt tack vare möjligheten till institutionsöverskridande samarbete inom teknisk, hälsovetenskaplig och konstnärlig utbildning, innovation och forskning, säger Ulrik Röijezon, lektor vid Institutionen för hälsovetenskap.

Det finns redan ett flertal planer där det nya rörelselaboratoriet får en avgörande roll, som till exempel vid studier av rörelsekontroll hos musiker med smärttillstånd i muskler, leder och nerver så kallade muskuloskeletala besvär, fallrisk hos äldre, motorisk kontroll och inlärning vid idrott samt balanskontroll hos ishockeyspelare som drabbats av hjärnskakning.

– Labbet ger möjlighet för objektiva mätningar av rörelsekontroll, en möjlighet som vi inte haft tidigare. Vid institutionen för hälsovetenskap är detta särskilt viktigt för våra utbildningar inom arbetsterapi och sjukgymnastik, inklusive vår nya master i Ortopedisk manuell terapi (OMT) i Sjukgymnastik, säger Ulrik Röijezon.

Motsvarande behov finns även hos tekniska avdelningar vid Luleå tekniska universitet till exempel för undervisning och forskning inom ergonomi, analys av robotars rörelser och innovation vad gäller nya tekniska metoder för rörelseanalys.

– Dessutom möjliggör labbet studier vid konstutövande, som rörelsekontroll vid musicerande och dans, säger Ulrik Röijezon.

Syddansk Universitet i Odense i Danmark har lång erfarenhet av forskning inom rörelsekontroll och har laboratorium med mätutrustning som är aktuell att även köpas in till det nya laboratoriet vid Luleå tekniska universitet. Där tar Ulrik Röijeson del av deras erfarenhet och tillsammans utvecklar de metoder för att mäta rörelsekontroll hos musiker.

– Det är fantastiskt bra att kunna testa utrustningen skarpt och göra metodutveckling redan innan inköpen till vårt laboratorium görs, säger han.

Huvudfokus när det gäller utrustning är att utrusta rörelselaboratoriet med utrustning för objektiva mätningar, som kamerasystem för 3D-rörelseanalyser, kraftplatta, EMG och ultraljudsskanner.

Kempestiftelserna har beviljat ett stöd på 1 100 000 kronor till utvecklingen av labbet.

För att laboratoriet ska bli komplett behövs ytterligare medel som sökts från LTU:s Labfond. Ett besked väntas inom kort.  Inom sex månader väntas labbet att stå klart.

Text: Erica Lång