Hoppa till innehållet
Foto: Per Vallgårda
Caroline Stridsman, filosofie doktor vid LTU. Foto: Per Vallgårda

Att leva med KOL

Publicerad: 9 december 2013

Fatigue, hälsa och välbefinnande bland personer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Caroline Stridsman, filosofie doktor vid LTU, har i sin avhandling visat hur personer med KOL redan i ett tidigt skede påverkas av sjukdomen.

Avhandlingen beskriver hur det är att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) med fokus på fatigue, alltså trötthet/utmattning, samt hälsa och välbefinnande. Avhandling är utförd inom ramen för den epidemiologiska forskningsstudien Obstruktiva Lungsjukdomar i Norrbotten (OLIN).

– Resultatet av avhandlingen visade att ökad fatigue kan upplevas redan vid lindrig KOL och påverkas av luftvägssymtom och hjärtsjukdom. Fatigue beskrevs kontrollera personers liv, trots det var symtomet outtalat och sågs som en naturlig konsekvens till följd av KOL, säger Caroline Stridsman, filosofie doktor vid LTU

Viktigt med samtal

För att det ska gå att identifiera och öka medvetenheten om fatigue menar Caroline Stridsman att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal samtalar om fatigue men även använder sig av instrument för att mäta graden av fatigue hos patienter med KOL.

– Vid våra enkäter och intervjuer framkom även att fatigue inverkar negativt på den fysiska och psykiska hälsan hos personer i alla svårighetsgrader av KOL. Försämrad hälsa samt ökad fatigue visade sig vara associerad med dödlighet bland personer med KOL. Vid intervjuerna framkom även att rökstopp och fysisk aktivitet förbättrade välbefinnandet avsevärt och meningsfulla aktiviteter beskrevs stärka personers egen kapacitet för egenvård och hantering av sjukdom och fatigue, säger Caroline Stridsman