Hoppa till innehållet

Bårlyft och steril klädsel för nya studenter

Publicerad: 2 oktober 2013

Hur tungt är det att bära en ambulansbår, hur känns det att klä sig sterilt inför en operation?
De nya studenterna vid specialistutbildningarna inom akutsjukvårdsområdet fick vid sin första campusvecka i september prova på en rad olika saker vid en laboration.

Syftet var att de skulle få inblick i det arbete de utbildar sig för och ge en förberedelse för kommande fältstudier.
Laborationen genomfördes som en workshop med fyra stationer där uppgifter med anknytning till intensivvård, operation, ambulansvård och anestesi.
De 33 studenterna från hela landet har gemensamma kurser i inledningen av sin ettåriga distansutbildning.
Senare kommer de att delas upp efter sin specialinriktning.
När utbildningen är avslutad kommer studenterna att vara operations-, ambulans- och intensivvårdssjuksköterskor.