Hoppa till innehållet
Livsstilsprojekt LTU
Prover för blodfetter, blodsocker och blodtryck togs på deltagarna i projektets inledning.

Bättre livsstil med webbstöd

Publicerad: 8 oktober 2013

Nio av tio personer ändrade livsstil i varierande grad efter att ha fullföljt ett hälsoprojekt med stöd via telefonsamtal, sms och webb.
-De har lagt om sin kost, börjat träna och/eller lärt sig hantera stress, säger Åsa Engström biträdande professor i omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet (LTU).

-Det här är något som ligger i tiden, och vi ville undersöka om metoden fungerade.  Och det gör den, särskilt för de som känner att de behöver lite hjälp på traven för att komma igång, säger hon.
Det ettåriga hälsoprojektet har genomförts via Centrum för innovation och eHälsa (EIC) i ett samarbete mellan LTU och företaget Health Solution.
Av drygt 230 som anmälde intresse för att delta fullföljde 152 personer projektet, som genomfördes i Luleå.
Förhöjt BMI (body mass index) och ytterligare någon riskfaktor för ohälsa, exempelvis negativ stress, var villkor för att få vara med.
Samtliga deltagare mättes och vägdes i inledningen, och prover togs för exempelvis blodsocker, blodfett och blodtryck.
Under projektåret har deltagarna haft sex motiverande och rådgivande hälsosamtal med sjuksköterskor eller hälsorådgivare.
De har också haft möjlighet att mejla, chatta eller ha telefonkontakt med dem.
Via webben har deltagarna fört en personlig hälsojournal. Sms har använts för att påminna dem att fylla i den.
-Många har varit nöjda med att tekniken gjort dem oberoende av tid och rum för att vara med i projektet. Andra har tyckt att det varit lite krångligt, säger Åsa Engström.
Livsstilsprojektet har nu delvis utvärderats.
Drygt 90 procent av deltagarna tycker att de förbättrat sin livsstil i varierande grad. (4,6 procent i väldigt hög grad, 12,5 i hög grad, 25 i ganska hög grad, 49,3 till viss del).
-Deltagarnas midje- och stussmått har minskat. De har inte gått ner i vikt på något signifikant sätt, men det kan eventuellt bero det på att fett omvandlats till muskler. Vi ska analysera våra mätdata noggrannare längre fram för att få svar på om det är så, säger Åsa Engström.