Hoppa till innehållet
Sjukgymnastikforskning LTU
Bättre kroppskontroll och ökad smidighet kan bli resultatet av budoträning. Det kan strokepatienter dra nytta av.

Budo hjälper strokepatienter

Publicerad: 2 december 2013

Japanska forskare och praktiker från hela världen vänder sig till Luleå tekniska universitet för att få veta mera om hur kampkonsten budo kan utvecklas för att hjälpa funktionshindrade.
LTU-forskarna Annika Näslund och Agneta Larsson har tillsammans med kolleger, genomfört en uppmärksammad pilotstudie där strokepatienter rehabiliterats med hjälp av budo.

LTU-forskarna är högintressanta för anrika International Budo University i Tokyo och Annika Näslund är även nominerad till en post i högstatusorganisationen Japanese Academy of Budo. Även SVT och programmet Fråga doktorn har uppmärksammat forskarnas arbete.
– Det unika är att vi arbetar med en speciell form av budo som kallas MARS. Här kombinerar vi flera olika kamparter inom budon, t ex judo, karate, kendo eller jujitsu, på samma patient. Det ger en unik möjlighet att individanpassa träningen för funktionshindrade, säger forskarna som arbetar på Avdelningen för sjukgymnastik vid LTU.
En grupp på sex strokedrabbade har tränat budo under en tid och intervjuer och analyser visar på goda resultat. Någon i testgruppen klarade av att ta sig upp från golvet utan hjälp och en annan kunde slänga den käpp han behövt för att ta sig fram och gick sedan en kilometer i snö, utan stöd.
– Ökad energi och självtillit, bättre kroppskontroll och ökad smidighet och balans, är positiva resultat av träningen. Gruppen upplever också att rädslan för att falla omkull minskat markant. MARS fungerar både för kroppen och för själen, säger Agneta Larsson.
Det stora internationella intresset för LTUs forskning inom sjukgymnastik tror Annika Näslund har att göra med att man ser ett behov av att använda budon på nya sätt. Förutom samarbetet med International Budo University är ett nytt samarbetsavtal med Kokushikan University i Tokyo på gång.
– Vi har lite budokunskap men vi har kompetens runt rehabilitering och funktionsnedsättning. Det här är en kombination som de japanska forskarna ser att de behöver, säger Annika Näslund.

Text: Åsa Svedjeholm

Läs mer om forskning kring strokepatienter