Hoppa till innehållet
Siv Söderberg m bok.jpg
Professor Siv Söderberg.

Enda svensk bland världskända forskare

Publicerad: 16 maj 2013

Siv Söderberg är den enda svenska forskare inom omvårdnad som skrivit ett kapitel i den nya metodboken Routledge International Handbook of Qualitative Nursing Research. Tillsammans med de främsta forskarna i världen bidrar hon med ett kapitel i boken som ska användas i undervisningssyfte världen över.

Professor Siv Söderberg, vid institutionen Hälsovetenskap, LTU, blev tillfrågad via mejl våren 2011 att skriva ett kapitel till den nya handboken i kvalitativa metoder i omvårdnad. Frågan kom från professor Cheryl Tatano Beck, som är känd forskare inom Omvårdnad. Nu är boken utgiven och innehåller kapitel från ett 50-tal välrenommerade forskare över hela världen.
– Jag känner mig otroligt hedrad att vara i samlingen av dessa forskare som jag läst om när jag var doktorand. De är världskända forskare och jag känner mig stolt över att finnas med i det här sällskapet, säger Siv Söderberg.

Boken är en ny metodbok i kvalitativ forskning som ger en fördjupning i ämnet omvårdnad och ska användas världen över i utbildningssyfte. Även på LTU kommer boken att användas i masterutbildningen för Omvårdnad.

Siv blev ombedd att sammanfatta sin forskning om kvinnor med långvarig smärta och deras livssituation. Forskningen startade hon 1995 och har vidareutvecklat den under åren. Kapitalet heter Att använda kvalitativ metod för att beskriva upplevelsen av att leva med långvarig smärta.
– Det visar att min forskning väckt uppmärksamhet och hur viktigt det är att publicera nationellt och internationellt.