Hoppa till innehållet
Catrine Kostenius LTU
Catrine Kostenius är glad över att det hälsofrämjande perspektivet ges plats i en lärobok för sjuksköterskor och andra som ska arbeta med omvårdnad.

Hälsofrämjande perspektiv i ny lärobok

Publicerad: 28 november 2013

Betydelsen av mänskliga möten i vården och att mer än i dag fokusera på sådant som pekar i en positiv riktning behandlas i en ny lärobok för bland annat sjuksköterskestudenter.
Kapitlet Hälsofrämjande möten och samtal i primärvården har skrivits av Catrine Kostenius, biträdande professor vid Institutionen för hälsovetenskap, LTU.

Bokens titel är Omvårdnad i primärvården/Studentlitteratur 2013.

-Det är roligt att det hälsofrämjande perspektivet lyfts fram inom omvårdnaden och att de bjöd in mig för att skriva om det, säger Catrine Kostenius.

Hälsofrämjande perspektiv innebär ett alternativt synsätt inom vården, ett synsätt som inte handlar om behandling eller förbyggande arbete.

- Hälsofrämjande arbete fokuserar på det som är friskt och bra hos människan. Jag brukar säga att vi har två ögon. Med det ena ser vi kritiskt och ser det som inte är bra, med det andra ser vi möjligheter och det som är bra, säger Catrine Kostenius.

-Det ögat som ser möjligheter behöver vi träna. Och det innebär inte att vi ska blunda för det som vi ser med det kritiska ögat, säger hon.

Catrine Kostenius kapitel tar också upp betydelsen av sjuksköterskans egen hälsa för att möta andra människor i sitt arbete.

-Jag är glad över bokens redaktör tyckte att det var viktigt att den aspekten också kom med, säger Catrine Kostenius.