Hoppa till innehållet
Liberiasamarbete LTU
Sjukvården i Liberia efterfrågar bland annat svensk kunskap om psykiatrisk vård. Stefan Sävenstedt och Christer Kågström från LTU fick insyn i hur vården därr bedrivs när de besökte Grant Hospital, ett psykiatrisk sjukhus.

Liberiasamarbete kan öka kunskaper

Publicerad: 14 oktober 2013

Bättre kunskaper om tropiska sjukdomar kan bli resultatet av ett samarbetsprojekt som inletts mellan Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, och sjukvårdsutbildningar i Liberia.
-Det är något som svensk sjukvård inte har så stor kunskap om, säger Christer Kågström, lärare vid Hälsovetenskapliga institutionen.

Redan i början av nästa år väntas lärare från sjukvårdsutbildningar i Liberia komma till Luleå.
-De ska se och lära hur vi arbetar här och även berätta om sin verksamhet i Liberia. Det blir hälsa i ett globalt perspektiv, säger Christer Kågström,
Längre fram ska studenter från Liberia komma till Luleå för att delta i kurser eller kursmoment. Samtidigt kommer studenter vid sjuksköterskeutbildningen vid LTU att i slutet av sin utbildning kunna få chansen att resa till Liberia.
-Syftet kan vara att samla data till sin kandidatuppsats genom att vara med i det dagliga arbetet på någon klinik eller hälsovårdscentral och göra observationer, säger Christer Kågström.
Även studenter vid sjukgymnast-, arbetsterapeut- och distriktssjuksköteskeprogrammet kommer troligen att ingå i utbytesprogrammet.
Christer Kågström och Stefan Sävenstedt, biträdande professor vid institutionen, besökte det lilla landet i västra Afrika i början av oktober för att knyta kontakter inför samarbetet.
-Nu handlar det om att känna sig för och identifiera varandras behov. Vad kan respektive verksamhet ha för nytta av varandra, vilka behov finns, säger Christer Kågström.
Från liberianskt håll efterfrågades bland annat kunskap och erfarenheter när det gäller psykiatrisk vård och intensivvård.
Svensk sjukvårdsutbildning kan, förutom att få ny kunskap om tropiska sjukdomar, också få en påminnelse om människans betydelse genom samarbetet med Liberia.
-Jag tror att de exempelvis kan lära oss att tänka på det enkla som är så viktigt, att tänka på människor, och inte så mycket på maskiner, säger han.
Samarbetsprojektet med Liberia finansieras med stipendier från Linneus-Palme, ett program för internationellt utbyte mellan lärare och studenter, och pengar från MFS, ett program för fältstudier i utvecklingsländer.

 

Fakta:

Liberia ligger i västra Afrika. Landet har cirka 3,5 miljoner invånare. Engelska är det officiella språket.