Hoppa till innehållet
Elizabeth Townsend
Arbetsterapin måste visa upp sig med självförtroende och berätta vad man kan bidra med, anser Elizabeth Townsend, världsberömd professor från Kanada.

Meningsfull aktivitet rättighet för alla

Publicerad: 14 november 2013

Arbetsterapin, sett i globalt perspektiv, måste våga ta större plats, tycker Elizabeth Townsend, världsberömd kanadensisk professor i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.
-Vi måste vara delaktiga i samhället för att förändra det så att människor som har utestängts kan hitta en plats där de är respekterade och kan delta, säger hon i en intervju.

Intervjun gjordes när Elizabeth Townsend besökte Luleå tekniska universitet, LTU, i början av november.

Arbetsterapin i många länder i världen har stora utmaningar att ta sig an under de kommande åren, enligt henne.

-Det gäller både inom professionen, men också utanför den. Och det gäller att vi själva måste ta initiativet. Det är den största utmaningen för oss, säger hon.

Sprida kunskap

-Inom professionen handlar det om att vi måste tänka brett med självförtroende om att vår kunskap är användbar för att ta itu med stora sociala problem, som funktionshinder och så vidare, säger Elzabeth Townsend.

Utanför är en av utmaningarna  att sprida kunskap om arbetsterapin utanför dess traditionella område, säger hon.

-Jag tror att vi måste hitta vägar för arbetsterapeuter att bli anlitade inom områden som gäller sysselsättning, bostäder, transporter och så vidare. I dag är vi för det mesta knutna till hälsosektorn.

Hitta nya partners

-Vi måste upplysa om vad vi kan göra och samtidigt måste vi hitta nya partners. Ett exempel kan vara tåg- eller bussföretag.  Plötsligt en dag säger någon där som hört talas om vad vi kan: det vore bra att ha en arbetsterapeut anställd.

-Arbetsterapeuter kunde titta på frågor som hur gamla människor, föräldrar med barn och barnvagnar, använder tåg och bussar, och hur tillgängligheten kan förbättras, både när det gäller tidtabeller och hur människor kan ta sig fram, säger Elizabeth Townsend.