Hoppa till innehållet
musicians.jpeg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordens första konferens om musikers hälsa

Publicerad: 11 april 2013

Musiker har höga krav på rörelsekontroll och att prestera under press. Prestationen kan jämföras med en elitidrottares och då tillkommer även det konstnärliga uttrycket. Yrkesgruppens arbetshälsa är eftersatt vad gäller forskning och företagshälsovård. För att belysa musikers specifika behov arrangeras Musicians´ Health & Performance 1st Nordic Conference 2013 av Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

– I Norden saknar vi ett forum där forskare, kliniker och musiker med intresse inom musikmedicin kan träffas för att utbyta idéer, kunskaper och knyta kontakter, säger projektledare Ulrik Röijezon, forskare inom sjukgymnastik vid LTU.

Konferensen är den första i Norden med att inrikta sig helt mot musikers hälsa och prestationsförmåga. Den har en bred inriktning som omfattar bland annat ergonomi, belastningsskador, stress, hörselskador och framförande.

– Konferensen är viktig för att sammanföra de få forskare och kliniker inom området som finns i Sverige och Norden. För att utveckla området behöver nätverk skapas som ger möjlighet för samarbete, utbyte av kunskaper och erfarenheter, säger Ulrik Röijezon.

Under konferensen presenteras aktuell forskning inom området från Norden och övriga världen. Det hålls även presentationer från olika nordiska länder om hur de byggt upp specialistkliniker mot musikers hälsa. Interaktiva workshops och utbildningar blir en viktig del som hålls för kliniker inom området, som till exempel läkare, sjukgymnaster, psykologer, men även för musiker och musiklärare.

Konferensen blir också startskottet för projektet Rikstäckande Företagshälsovård för Artister och Musiker, som ska utveckla företagshälsovården specifikt för musiker och artister. Syftet är att skapa ett nationellt nätverk med aktörer inom området.
– Konferensen är ett bra tillfälle att hitta medverkande till att skapa ett brett nätverk, säger Ulrik Röijezon.

Musicians´ Health and Performance 1st Nordic Conference 2013 (MHPNC 2013) hålls den 13-14 juni vid konserthuset Acusticum vid Musikhögskolan i Piteå, LTU, i anslutning till Festspelen i Piteå.

Konferensen avser att återkomma vartannat år på olika platser i Norden.

Nyheten om konferensen har spridit sig till andra medier och branschtidningar. Nedan finns några exempel: