Hoppa till innehållet

Ormgift och målsökande nanomedicin

Publicerad: 30 oktober 2013

Smarta mediciner, förbättrad läkemedelsterapi och ökad patientsäkerhet – Sitaram Velaga, professor i farmaci vid Luleå tekniska universitet, LTU, har höga mål för sin forskning.
-Jag tycker man måste sikta högt och tänka out of the box (utanför ramarna), säger han.

Han är mycket förtjust i ett projekt han deltagit i som handlar om att framställa smärtstillande medel, baserat på kunskap om kungskobrans gift.

-Det faller precis inom ramen för  vad vi vill  hålla på med här på universitetet, vi kallar det smarta mediciner, säger Sitaram Velaga.

Han  kom i kontakt med projektet när han tillbringade några månader vid University of Singapore sommaren 2005.
Luleåforskaren  var med och löste problemet att paketera preparatets verksamma molekyler i en tablett som snabbt kunde lösas upp i munnen.

Sitaram Velaga LTU
Sitaram Velaga försöker tänka utanför ramarna. Okonventionella lösningar kan ge svar på hur läkemedel med mindre biverkningar ska framställas.

-Jag vet inte hur långt projektet har hunnit, men har sett uppgifter om att kliniska tester av medlet ska inledas i år eller nästa år, säger Sitaram Velaga.

Sedan 2005 har han varit med och byggt upp forskningen i farmaci vid Institutionen för Hälsovetenskap.

I mars i år utnämndes Sitaram Velaga till professor.
Forskningen i Luleå bedrivs i samarbete med flera institutioner inom LTU, och med forskare vid andra svenska och utländska universitet.

Den handlar bland annat om hur läkemedel ska beredas för att få optimal verkan.
En stor del av dagens mediciner har dålig löslighet i kroppen vilket medför att biotillgängligheten (den del av läkemedelsdosen som når sitt mål) blir låg.

Höja patientsäkerheten

Det innebär att onödigt stora doser medicin måste ges till patienter, med risk för biverkningar.

-Det vi håller på med är att försöka förbättra lösligheten och biotillgängligheten. Då kan man höja patientsäkerheten, säger Sitaram Velaga.

Molekylstorlek, kristall- och partikelstruktur studeras bland annat för att forskarna ska få svar på vad som ger hög biotillgänglighet.
En utmaning för forskarna är också att göra målsökande läkemedel med hjälp av nanoteknik.
Medicin som tas i dag sprids i hela kroppen, vilket ibland förorsakar besvärliga biverkningar, exempelvis magproblem eller huvudvärk.

Dödliga sjukdomar

-Om man kunde göra läkemedelspartiklar i nanostorlek skulle det bli möjligt att få dem att tränga in i just de celler där vi vill ha effekt. Det skulle resultera i effektiv behandling mot dödliga sjukdomar, säger Sitaram Velaga.

Han och hans forskarkolleger söker nu finansiering i Sverige och utomlands för forskning om smarta mediciner.

-Jag försöker använda kompetens som finns på LTU, bland annat vid Human Health and Performance lab. Vi har forskare som är duktiga på materialegenskaper och mätmetoder, både i labbet och vid datasimuleringar, säger Sitaram Velaga.

Grundutbildning i Indien
Sitaram Velaga, 38 år, fick sin grundutbildning i farmaci i Indien, och har sedan arbetat som forskare och lärare vid svenska och finska universitet.

Vad är farmaci?
Farmaci är ett mindre känt begrepp än farmakologi, läran om läkemedel.  Farmaci kombinerar hälsovetenskapliga aspekter på medicin och sjukdom med kunskap från det kemivetenskapliga området, en nödvändighet bland annat för att kunna framställa läkemedel och förstå hur det verkar i kroppen.