Hoppa till innehållet
Åsa Engström Inger Lindberg LTU
Åsa Engström och Inger Lindberg fann i sin studie att komplicerade förlossningar påverkar även papporna känslomässigt.

Pappor lider vid svår förlossning

Publicerad: 4 december 2013

Förlossningar som leder till att mamman måste vårdas på intensivvårdsavdelning innebär dels en fysisk påverkan men också en stor psykisk påfrestning, även för pappan, visar en forskningsstudie vid Luleå tekniska universitet, LTU.
Vården bör överväga att införa rutiner för att hjälpa papporna, tycker forskarna bakom studien.

-Papporna skulle kanske behöva kallas till samtal för att få prata om det som var jobbigt, säger Inger Lindberg som gjort studien tillsammans med Åsa Engström.
Båda är forskare i omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap.
-Vi hade pappor som grät när vi intervjuade dem flera månader efter förlossningen, säger Inger Lindberg.

Svår oro för partnern

Papporna hade upplevt svår oro för partnern och det nyfödda barnet.
Att få möjlighet att prata om känslorna kan vara betydelsefullt inte bara för papporna eftersom även relationen till mamman/partnern kan påverkas av obearbetade svåra upplevelser kring förlossningen.
-Vågar man till exempel satsa på en ny graviditet, säger Åsa Engström.
Mammorna som intervjuats i studien hade mer än papporna klarat av att bearbeta sina svåra upplevelser.
-Det är mer tillåtet för kvinnor att tala om sina känslor, mammorna pratar om vad de varit med om och då blir det lite lättare för varje gång, säger Åsa Engström.

Åtta föräldrapar

Luleåforskarnas studie baseras på intervjuer med åtta mammor och åtta pappor som fött barn i norra Sverige. Dessutom har 13 intensivvårdssköterskor som varit med och vårdat mammorna intervjuats om sina upplevelser.
Föräldraparen har haft förlossningar som komplicerats på grund av exempelvis blödningar, bristningar eller havandeskapsförgiftning.
För både mammorna och papporna i studien blev förlossningen inte på något sätt som förväntat.
-Det här kan man ju fundera över. Kanske vården borde förbereda föräldrar bättre på att det kan gå snett. Inte så att man ska skrämma upp folk, men att man ändå förbereder dem på att akuta komplikationer kan inträffa, säger Åsa Engström.

Fakta: 2011 skedde 8,1 procent av förlossningarna i Sverige med akut kejsarsnitt. Vid 8,8 procent av förlossningarna användes sugklocka eller förlossningstång.


Åsa Engström är biträdande professor vid avdelningen för omvårdnad och specialstiutbildad sjuksköterska med inriktning mot inom intensivvård där hon har lång klinisk erfarenhet.
Inger Lindberg är biträdande professor vid avdelningen för omvårdnad och är  barnmorska med lång kliniska erfarenhet av förlossnings och BB-vård.

Forskningsstudien om föräldrars upplevelse av vården i samband med komplicerade förlossningar har gjorts med stöd från Norrbottens läns landsting (NLL). Birgitta Boqvist, NLL, har varit delaktig i forskningsstudien.