Hoppa till innehållet
Catharina Nordin LTU NLL
Catharina Nordin har bara forskat i två och ett halvt år men har redan fått stor uppmärksamhet.

Prisas för forskning om teamarbete mot smärta

Publicerad: 21 november 2013

Catharina Nordin, sjukgymnast och forskare har tilldelats Norrbottensakademiens (NOAK) hälsovetenskapliga pris 2013.
-Jag blev överraskad men faktiskt väldigt glad. Jag är ju novis i den akademiska världen, trots att jag är till åren, säger den 50-åriga pristagaren från Piteå.

Priset är på 10 000 kronor och delades ut den 20 november.

-Jag ska försöka använda pengarna till att ta mig iväg på en världskongress i sjukgymnastik och kanske få presentera min forskning, säger Catharina Nordin.
Hon är doktorand vid Luleå tekniska universitet, LTU, och Norrbottens läns landsting.

Catharina Nordin får NOAK-priset dels för sin forskning om behandling av långvarig smärta och ohälsa, dels för en artikel om forskningen som publicerats i den ansedda Journal of Rehabilitation Medicine.

-Artikeln är den första som belyser patientdelaktighet i multimodal smärtrehabilitering (MMR) inom primärvården och därför har det varit ett stort intresse för den, säger Catharina Nordin.

Multimodal smärtrehabilitering innebär att personal från flera olika yrkesområden samverkar för att hjälpa en patient, exempelvis läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator/psykolog.

Hjälp via internet

Artikeln bygger på forskning som gjorts med utgångspunkt från intervjuer med patienter i yrkesverksam ålder vid Furunäsets hälsocentral i Piteå, där Catharina Nordin arbetat i många år.

Patienternas var mycket positiva till att behandlas av MMR-team.

Catharina Nordins forskning ingår i Rhesamprojektet, ett nationellt projekt med syftet att minska långtidssjukskrivningarna.

I sin fortsatta forskning ska Catharina Nordin bland annat studera i vilken mån ett internetbaserat självhjälpsprogram kan användas för att hjälpa patienter med långvarig smärta.


-Det kan bli ett viktigt verktyg ute i primärvården om det fungerar, säger Catharina Nordin.

 

Norrbottensakademiens motivering till priset
Catharina Nordin  får Norrbottensakademiens hälsovetenskapliga pris 2013 för ett starkt doktorandarbete och publicerad artikel i en högt rankad vetenskaplig tidskrift

Forskningen sker i samverkan mellan landsting och universitet under vetenskaplig ledning av professor Gunvor Gard, LTU, tillika Catharinas huvudhandledare.