Hoppa till innehållet
Stina Rutberg, LTU
Den som har ett generellt välmående får mindre besvär av sina migränanfall, visar Stina Rutbergs forskning.

Sjukgymnastik kan hjälpa migrändrabbade

Publicerad: 22 oktober 2013

Sjukgymnastik kan vara ett behandlingsalternativ för den som lider av folksjukdomen migrän.
-Det är nog inte så känt, säger Stina Rutberg, forskare i sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet.

-Och jag tror inte heller att det är så känt att välmående har betydelse för hur man lyckas hantera migrän. Det är ett av mina fynd, men där behövs det mer forskning, säger hon.
I våras doktorerade hon med en avhandling om migrän och hur sjukdomen kan hanteras.
Migrän är en av de 20 mest funktionsnedsättande diagnoserna enligt världshälsoorganisationen WHO. Uppemot en miljon svenskar beräknas lida av sjukdomen, de flesta kvinnor.
-Det underlättar att leva med migrän om man accepterar att det inte går att kontrollera den, och att man ser den som en legitim sjukdom, säger Stina Rutberg.
Det innebär att man för sig själv och inför omgivningen klargör och accepterar att migrän inte handlar om vanlig huvudvärk.
-Migrän är en sjukdom som ger funktionsnedsättning. Men ibland likställer omgivningen den med huvudvärk. De som har migrän kan uppleva att de betraktas som lata, pjoskiga eller veka, och därför driver de på sig själva extra mycket för att motverka det, säger Stina Rutberg.
-Om man accepterar sjukdomen är det lättare att inte jobba emot den och de som inte driver sig så hårt får mindre besvär, säger hon.
Resultaten i Stina Rudberg forskning visar att påfrestningar i livet, exempelvis en skilsmässa, depression eller stress, medför ökade besvär för den som har migrän men även tvärtom, när man mår bra har man minskade besvär.
-Därmed kan det vara av värde att vården fokuserar mer på generellt välmående, och inte bara på att hitta medel mot anfallen, säger hon.
Sjukgymnastiska behandlingar när det gäller migrän kan handla om akupunktur, träning, kroppskännedom, stresshantering och avslappning.
Sjukgymnasten kan också ge personer med migrän verktyg för att öka sitt generella välmående.
-Bland annat har akupunktur visat sig vara lika effektivt som förebyggande migränmediciner, och några studier har även visat att tre månaders träning gett samma resultat, utan att patienterna fått några biverkningar, vilket medicinerna kan ge, säger Stina Rutberg.