Hoppa till innehållet
Anja och Julia PUFF.jpg
Anja Stenman och Julia Engman Fahlén presenterar sitt examensarbete på konferensen. Foto: Privat

Studenternas konferens i omvårdnad

Publicerad: 23 april 2013

Anja Stenman och Julia Engman Fahlén har sedan januari i år jobbat med sitt examensarbete Att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom. De ska tillsammans med 52 studenter presentera sina examensarbeten under Sjuksköterprogrammets konferens i omvårdnad den 26 april.

För Anja Stenman och Julia Engman Fahlén fanns det många förslag på vad de skulle skriva om i sitt examensarbete. Valet föll till slut på Att leva med KOL, eftersom det senaste examensarbetet på LTU som skrevs i ämnet var 2006/07.
– Det är ett intressant ämne att fördjupa sig inom. Sjukdomen påverkar många delar av personens liv och det är något som man måste ha i beaktning som sjuksköterska. Det är viktiga kunskaper att ha eftersom sjukdomen ökar, säger Anja Stenman.

Examensarbetet är en litteraturstudie där de har använt sig av vetenskaplig forskning med hjälp av databaser via LTU. För att få den senaste vetenskapen har de begränsat sig till åren 2007-13.
– Vi har lärt oss det vetenskapliga tänket, att arbeta systematiskt och beakta den vetenskapliga graden. Det är ett nytt arbetssätt där vi också måste reflektera över allt vi gör och ta små steg i taget, säger Julia Engman Fahlén.

Under sjuksköterskeutbildningen har de genomfört förberedande kurser inom forskning och forskningsprocessen för att förstå den vetenskapliga arbetsgången och hitta material. De har också haft seminarium med deadlines av exempelvis projektplan och dataanalys, där de fått feed-back av studiekamrater och handledare på sitt arbete. Julia tycker att de fått en bra grund och känt sig förberedda för examensarbetet.

– Det är ett omfattande arbete som har rullat på bra. Dessutom var det roligare än vad vi förväntat oss. När man är färdig och är nöjd med resultatet glömmer att arbetet varit krävande i vissa perioder.

Nu ser de framemot konferensen och tycker det ska bli roligt att få dela med sig av resultatet i examensarbetet.
– Lite nervöst är det, men det ska bli kul att få ta del av andras arbeten, säger Julia.
– Vi är nöjda med vad vi åstadkommit och konferensen är ett bra sätt att nå ut till många. Det ska bli en rolig erfarenhet, fortsätter Anja Stenman.

Varje termin hålls en konferens och den 26 april ska alla sjuksköterskestudenterna i termin sex presentera sina examensarbeten. Till konferensen bjuds lärare, studenter, kliniskt verksamma sjuksköterskor, forskare och utbildningsenheten på NLL in för att lyssna och diskutera ämnena.

– Målet med konferensen är att studenterna ska lära sig diskutera, kommunicera och visa på sin kunskap inom ett specifikt område. De ska även visa att de har den senaste kunskapen kring de behov människor har i samband med sjukdom, säger kursansvarig Malin Olsson.