Hoppa till innehållet
Foto: Per Wallgårda
Anneli Nyman, den första att disputera inom ämnet Arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Foto: Per Wallgårda

Vardagsgemenskap ger livet mening

Publicerad: 28 oktober 2013

Betydelsen av vardagsgemenskap för att människor ska uppleva meningsfullhet och kunna skapa förändring i sin livssituation behandlas i den första doktorsavhandlingen i ämnet arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Ensamhet och isolering är i dag ett allt vanligare problem och Anneli Nyman, doktorand vid institutionen för Hälsovetenskap, tror att hennes forskning kan få betydelse för arbetsterapeuters sätt att arbeta med sina klienter.

– Förutom att arbeta med individen och dennes aktivitetsproblem är det viktigt att se de sociala sammanhang där meningsfull aktivitet och gemenskap skapas. Att vara del av ett meningsfullt sammanhang gör att man upplever trygghet och känner sig betydelsefull, säger Anneli Nyman.

Doktorsavhandlingen "Att vara en del av en vardagsgemenskap" bygger på studier av människor i olika livssituationer: personer med reumatisk sjukdom, äldre med depression och friska äldre.

– Jag har inte fokuserat på diagnoserna utan har studerat betydelsen av vardagsgemenskap, och de processer som gör att gemenskaper skapas och upprätthålls. Vardagsgemenskap kan inte tas för givet, det är resultatet av en pågående process, säger Anneli Nyman.

Möjligheten att delta i vardagliga aktiviteter är i stor utsträckning kopplat till platser som hemmet, grannskapet eller mötesplatser i samhället, konstaterar hon i sin avhandling.
Men det räcker inte med fysiska platser för att bli delaktig. Andra personer måste också vara öppna för att bjuda in och inkludera nya personer i sitt sammanhang för att vardagsgemenskap ska skapas.

– Mycket av det jag kommit fram till är sådant som många människor kan känna igen sig i, säger Anneli Nyman.

Fakta: Anneli Nyman utbildade sig till arbetsterapeut vid Vårdhögskolan i Boden och tog examen 1992. Hon arbetade som arbetsterapeut, främst med rehabilitering av människor med reumatisk sjukdom, fram till 2000 då hon anställdes som adjunkt vid Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet.
I april 2009 blev hon doktorand och inledde den forskning som nu resulterat i en doktorsavhandling.
Disputationen ägde rum vid LTU den 4 oktober 2013
.