Hoppa till innehållet

Aktuella examensarbeten presenteras

Publicerad: 4 maj 2018

Studenter som tar examen på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet höll en öppen omvårdnadskonferens där de presenterade sina examensarbeten. Under dagen presenterades 25 examensarbeten kopplat till ett aktuellt ämne som är av stor betydelse för den kommande professionen.

– Det känns lite lyxigt att få all den här kunskapen serverad på silverfat. Vi behöver inte leta reda på den själv utan vi får den serverad här idag, säger Hanna Larsson.

Syftet med examensarbetet är att ge studenterna ett vetenskapligt förhållningssätt som i förlängningen ska leda till att patienterna får ännu bättre omvårdnad. I arbetet tränas studenterna att ta fram vetenskaplig kunskap, argumentera för sina val och hur kunskapen kan omsättas i mötet med patient eller närstående.

Träffar dagligen patienter med diabetes

Elin Lindbergs och Mikaela Hedstigs examensarbete handlade om Faktorer som kan påverka följsamheten till egenvård hos personer med diabetes mellitus typ II. Ämnet lockade för att det är en vanlig sjukdom och en globalt växande sjukdom som är intressant ur ett vårdperspektiv.

– Som sjuksköterskor stöter vi på de här personerna dagligen och det är viktigt att ha kunskap om faktorerna för att fånga upp de individuella önskemålen hos de här personerna, säger Elin Lindberg.

De faktorer som påverkar följsamheten är otroligt många och individuella. Med följsamhet menas att patienten följer sjukvårdens rekommendationer. Resultatet visade att det inte går att dra alla över en kam.

– Det är väldigt viktigt att ha kunskap om det här för att kunna förbättra följsamheten hos de här personerna, säger Mikaela Hedstig.

Fem minuter till de efterlevande

Helena Grönberg och Rebecca Palo fokuserade sitt examensarbete på sjuksköterskans upplevelser av att möta efterlevande vid dödsfall inom slutenvården. Båda har personliga erfarenheter av att vara den efterlevande.

– Jag kom ihåg hur jag kände när jag blev bemött av sjuksköterskan och jag vill lära mig mer om hur jag ska bemöta efterlevande, dels med mina erfarenheter och dels den kunskap vi fått genom examensarbetet, säger Helena Grönberg.

Upplevelsen kan vara väldigt olika beroende på olika faktorer som finns i omgivningen, som exempel arbetsplatsens betydelse, kollegornas påverkan och vilka reaktioner man kan få möta och hur man ska bemöta dem.

– Små gester betyder så oerhört mycket. Vårt tips är att ge dem fem minuter det kan göra mycket för en själv och för de efterlevande, säger Rebecca Palo.

Ungdomars psykiska ohälsa i fokus

Axel Lundmark och Hanna Larsson skrev  ett examensarbete om Upplevelser av psykisk ohälsa ur ungdomars perspektiv. De valde ämnet för att psykiska ohälsan bland unga ökar väldigt mycket, vilket är ett stort hälsoproblem.

De hittade boken ”Du är inte ensam”, som är en bok om och av tonåringar i Piteå. Boken är en del av Region Norrbottens samverkansprojekt där ungdomar får beskriva med egna ord hur de mår. Boken är använt som analysmaterial till studien.

– Den är lokal, nyskriven och aktuell. Helt perfekt material för oss. Vårt arbete fann att bemötandet från vuxna och allmänhet är väldigt viktigt och något som vi tar för givet, men med en inblick från ungdomarna så ser vi att det inte så, tyvärr, säger Axel Lundmark.

– Ungdomar vill bli lyssnade på och de upplever att de inte blir det. De upplever att de inte får det stöd de behöver av vuxna och omgivningen.

Våga vara kritisk

Viktiga delar i sjuksköterskans roll är att ta del av vetenskapen och kunna granska kritiskt. Ämnesföreträdare Åsa Engström menar att det är viktigt att ställa frågor, våga vara kritisk, omsätta det och få ett livslångt lärande.

– Det är stor efterfrågan från arbetsmarknaden på dessa studenter och deras kunskap, förståelse, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som de inhämtat under utbildningen i stort och examensarbetet specifikt. De beskriver tydligt hur deras resultat kan omsättas till praktisk handling samt hur teori knyts till deras resultat.