Hoppa till innehållet
Foto: Linda Alfredsson
Patrik Pogorzelski, Rares Cornel Stanescu och Emil Heitz är tre av fem män som pluggar på arbetsterapeutprogrammet i termin två. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fler män vill bli arbetsterapeuter

Publicerad: 13 april 2018

Arbetsterapeut är ett yrke på stark frammarsch. Hittills är det övervägande kvinnor som arbetar som arbetsterapeuter, men nu verkar allt fler män hitta till yrket. På några år har andelen män i utbildning ökat från tio till 16 procent.

Det är övervägande kvinnor som söker sig till arbetsterapeuutbildningen, men nu visar trenden att allt fler män har fått upp ögonen för arbetsterapeutyrket. I den senast antagna klassen på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet är fem studenter män.

– Vi lever nu i ett modernt samhälle där kvinnorna jobbar som jaktflygare och poliser och männen som hårstylister. Varför inte manliga arbetsterapeuter? Jag hoppas att alla dessa förutbestämda åsikter ska försvinna och alla människor väljer sina karriärer grundat bara på egna värderingar och intressen för ett visst yrke, säger Rares Cornel Stanescu från Rödeby i Blekinge, som går termin två på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Patrik Pogorzelski, Rares Cornel Stanescu och Emil Heitz är eniga om att en jämnare könsfördelning skulle gynna yrket och professionen.

– Visar inte vi manliga framtida arbetsterapeuter oss, då finns vi inte. Det gäller att lyfta fram manliga arbetsterapeuter så att andra män har möjlighet att kunna identifiera sig och söka utbildningen, säger Patrik Pogorzelski från Helsingborg.

– Mångfald är aldrig fel och jag kan inte se någon fördel att vara kvinna eller man i yrkesrollen. Vi besitter alla kunskaper och åsikter som är viktiga att göras hörda och då det råder brist på arbetsterapeuter så är det viktigt att få så många som möjligt till utbildningen, säger Emil Heitz, Västerås.

Ett yrke i ständig utveckling

En arbetsterapeut utgår alltid från individen, vilka förutsättningar som finns och vad personen vill uppnå och utifrån det formar strategier som får vardagens aktiviteter som helhet att fungera.

– Jag har varit musiker, fysiskt aktiv och jobbat inom industrin. Som gitarrist har jag förvärvat mig en del handproblematik, genom idrotten har jag dragit på mig diskbråck och genom dålig arbetsmiljö på diverse arbetsplatser har jag fått mig en tankeställare kring miljöfrågor. Jag kände att arbetsterapeutyrket hade en kombination av alla de dimensionerna som berörde mig på djupet, säger Patrik Pogorzelski.

Killarna anser att allt fler män borde få upp ögonen för jobbet och Emil Heitz tror att det behövs en tydligare presentation av vad en arbetsterapeut arbetar med. 

– Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt rätt mycket. Det är stor skillnad på en arbetsterapeut som jobbar inom kommun, landsting, arbetsförmedlingen, företagshälsovården eller privat. Då yrket är i ständig utveckling så kan arbetet i de skiftande verksamheterna också variera beroende på när en person gick utbildningen och hur yrkeserfarenheten ser ut.

– Jag anser att det är det mest meningsfulla jobb jag kan ha genom att kunna bidra till välbefinnande, självständighet och inge hopp till människor som befinner sig i svåra situationer, säger Rares Cornel Stanescu.

Stor efterfrågan på arbetsterapeuter

Arbetslösheten bland arbetsterapeuter är mycket låg och tenderar att fortsätta sjunka. Regelbundet får Arbetsförmedlingen signaler från kommuner och landsting som inte kan tillsätta lediga tjänster på grund av att de inte fått några sökande. På sikt kommer efterfrågan på arbetsterapeuter att öka snabbare än antalet examinerade arbetsterapeuter. Detta enligt Sacos årliga rapport Framtidsutsikter.

– Vi blir kontinuerligt kontaktade av kommuner och landsting som vill komma i kontakt med vår avgångsklass för att rekrytera arbetsterapeuter till sina verksamheter. På senare tid har dessa arbetsgivare även efterfrågat kontakt med andraårsstudenter för att försöka säkra sin framtida rekrytering. Min erfarenhet är också att arbetsterapeuter efterfrågas även för andra befattningar främst inom kommunala verksamheter,  säger utbildningsledare Cecilia Björklund, arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet.