Hoppa till innehållet

Framtidsfokus på fysioterapikonferens

Publicerad: 29 november 2018

Att skapa en högkvalitativ fysioterapiutbildning som ger studenterna bästa möjliga förutsättningar på arbetsmarknaden – det var temat på den konferens som nyligen hölls på Luleå tekniska universitet och som lockade lärare och studenter inom fysioterapi från hela Sverige.

– Syftet med konferensen är att diskutera frågor som är gemensamma för alla fysioterapeutprogram, att ta lärdom av varandra, hitta samarbeten och jobba gemensamt med kvaliteten i grundutbildningen, säger Tommy Calner, utbildningsledare för fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Konferensen arrangeras vartannat år och vandrar runt mellan de åtta svenska lärosäten som erbjuder en grundutbildning till fysioterapeut. Det var elva år sedan konferensen senast hölls på Luleå tekniska universitet. I år låg fokus på framtiden, vad som kommer krävas av utbildningen och vilken värld framtida studenter kommer verka i. 

Anna Nergårdh, utredare på regeringskansliet, pratade om god och nära vård i framtiden. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet fokuserade på jämställdhetsintegrering i utbildningen. Oscar Gedda, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Luleå tekniska universitet presenterade lärosätets pedagogiska idé. Dessutom hölls en rad workshops som bland annat knöt an till de ämnen som talarna berörde.

– Vi är stolta över att vi fick arrangera konferensen i år och de givande dagar som lärare och studenter bidrog till. Vi fick positiv feedback från både lärare och studenter avseende föreläsare och workshops, så det känns roligt, avslutar Tommy Calner.

Vi konferensen närvarade även representanter från fackförbundet Fysioterapeuterna.