Hoppa till innehållet
Foto: Sofia Stridsman
Jennifer Womack bor i Chapel Hill i USA, men har nyligen doktorerat vid Luleå tekniska universitet. Foto: Sofia Stridsman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Från USA till doktorsexamen i Luleå

Publicerad: 4 juli 2018

Jennifer Womack bor och verkar i USA – men har nyligen doktorerat i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen ”Omsorg om andra som aktivitet: mer än ett individualistiskt perspektiv”.

Jennifer Womack från Chapel Hill i North Carolina i USA är en av de första doktoranderna från ett annat land som avlagt doktorsexamen vid Luleå tekniska universitets Institution för hälsovetenskap. Hennes avhandling fokuserar på att utforska omvårdnad om andra ur olika perspektiv; vårdgivares och äldre anhörigas eller närståendes som är delaktiga i omsorgen av en person.  
– Vårdgivare tenderar att i det arbete de utför räkna in insatser från äldre människor som hjälper anhöriga eller närstående. Fokus och uppmärksamhet ligger på patienten eller vårdtagaren och äldre närstående förutsätts fortsätta med sina omsorger. Detta förhållningssätt har fokus på omsorgerna av en individ – relationen mellan den omhändertagande äldre närstående och vårdtagaren uppmärksammas inte, inte heller förhållandet mellan den professionella vårdgivaren och vårdtagaren, säger Jennifer Womack.

Hur kan dina forskningsresultat komma till användning ute i verksamheter? 
– I min avhandling föreslår jag en modell för att överväga interpersonella relationer som utgångspunkt för interagerande i vårdssituationer. Att använda denna modell tror jag kan leda till nya metoder för bedömning och intervention inom arbetsterapiområdet.

Du bor i Chapel Hill, USA. Hur har det fungerat att skriva din avhandling på Luleå tekniska universitet?  
– Det har varit ett privilegium att vara forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet. Det svenska systemet för utbildning på doktorandnivå passar perfekt för det skede i livet jag befinner mig i. 

Hur har det fungerat praktiskt att ta sin doktorsexamen i ett annat land än du bor i?  
– Det har haft sina utmaningar, men fördelarna har övervägt. Tack vare tillgängligheten till bra teknik har vi genomfört många möten via Adobe, och jag har kunnat ta kurser online. LTU är väl förberett för att ha studenter på distans. Jag har åkt till Luleå varje termin och hösten 2017 tillbringade jag sex veckor på plats på LTU, vilket gjorde att jag helt kunde ägna tid åt forskningen.  

Vad kan du säga om Institutionen för hälsovetenskap och arbetsterapigruppen?  
– Först vill jag säga att alla på avdelningen för hälsa och rehabilitering har hjälpt mig och välkomnat mig. I arbetsterapigruppen har jag hittat ett andra hem. Vi delar inte bara erfarenheter från yrket, utan alla har också varit otroligt gästvänliga och introducerat mig till underbara delar av i livet i norra Sverige livet – från fika till konst och musik, middag med vänner och naturligtvis till kärleken till snö och is. Jag ser fram emot fortsatta forskningssamarbeten med mina kollegor på LTU.

Text: Erica Lång

Taggar